Sprawdź, czy poprawnie stosujesz czasowniki LIE i LAY. EFL. Angielski z LOIP.

LIE, LIE DOWN i LAY

LIE i LAY to takie dwa trzyliterowe czasowniki, które potrafią przyprawić nas o lekki ból głowy. Dzisiaj chciałabym przypomnieć angielskie tłumaczenia polskich czasowników leżeć, położyć się oraz położyć coś/kogoś. Sprawdź, kiedy stosujemy LIE, a kiedy LAY.

LEŻEĆ = LIE

Don’t lie in the sun for too long. (Nie leż zbyt długo w słońcu).
The dog was lying on the floor. (Pies leżał na podłodze).

POŁOŻYĆ SIĘ = LIE DOWN

(to czasownik zwrotny (położyć się))

You just need to lie down for a minute. (Musisz się tylko na chwilę położyć).

Poznaj różnice między LIE a LIE DOWN. EFL Angielski z LOIP.

POŁOŻYĆ coś / kogoś = LAY + sth / sb

(to czasownik przechodni wymagający dopełnienia, tj. lay + coś)

Lay it on the table. (Połóż to na stole).
Lay him down gently. (Połóż go ostrożnie).

UWAGA:

LIE i LAY to czasowniki nieregularne. Oto ich trzy formy:

LIE  /laɪ/ – LAY /leɪ/ – LAIN /leɪn/
LAY /leɪ/ – LAID /leɪd/ – LAID /leɪd/

Oto kolejny wpis poświęcony wyrazom kłopotliwym (occasion vs opportunity i inne).