Ku przestrodze #1 (police, a visit, information)

Cieszę się, że zainteresował Cię mój wpis z cyklu Ku przestrodze.
W większości przedstawianych tutaj przypadków popełniamy błędy przez stosowanie kalek językowych, tj. próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich struktur i wyrażeń w języku angielskim.

W dzisiejszym zestawie zagadnień kłopotliwych przyjrzymy się 3 rzeczownikom, tj.:
POLICE;
VISIT;
INFORMATION.

POLICE

1. POLICE – w języku angielskim POLICE jest rzeczownikiem w liczbie mnogiej, stąd łączy się z formą czasownika odpowiednią dla 3 osoby liczby mnogiej (are, have, etc.)
UWAGA: police wymawiamy /pəˈliːs/ (nie mamy tutaj polskiego „po” )

Ku przestrodze i kalki językowe (common mistakes in English) rzeczownik police (angielski z Loip)

VISIT

2. VISIT– w języku angielskim rzeczownik VISIT łączy się z przyimkiem TO, stąd ” a visit to …”.

Ku przestrodze i kalki językowe (common mistakes in English) rzeczownik a visit (angielski z Loip)

INFORMATION

3. INFORMATION – w języku angielskim rzeczownik INFORMATION jest niepoliczalnydlatego nie możemy tutaj stworzyć liczby mnogiej przez dopisanie „s”.
Jeżeli chcemy określić ilość „nowinek” , możemy posłużyć się słowem „piece” (tj. sztuka; kawałek):
– one piece of information – jedna informacja
– two pieces of information – 2 informacje
– a few pieces of information – kilka informacji

Ku przestrodze i kalki językowe (common mistakes in English) rzeczownik information (angielski z Loip)

DLA CHĘTNYCH:
Zastanów się, jak powiedzieć:
1. Policja już tu jedzie.
2. Moja wizyta w Londynie była bardzo udana.
3. Informacje zostały przekazane policji.