Pory dnia (parts of a day) wczoraj, dzisiaj i jutro - angielski z LOIP

Wczorajsze, dzisiejsze i jutrzejsze pory dnia

Wczorajsze, dzisiejsze lub jutrzejsze pory dnia po angielsku nie zawsze są takie jak po polsku.

WCZORAJ

wczoraj rano – yesterday morning
wczoraj po południu – yesterday afternoon
wczoraj wieczór *- yesterday evening
wczoraj w nocy – last night (yesterday night)

DZIŚ / DZISIAJ

dziś rano – this morning (today morning)
dziś po południu – this afternoon (today afternoon)
dziś wieczór *- this evening (today evening)
dziś w nocy – tonight (today night)

JUTRO

jutro rano – tomorrow morning
jutro po południu – tomorrow afternoon
jutro wieczór * – tomorrow evening
jutro w nocy – tomorrow night

BRAK PRZYIMKÓW

Pamiętajmy, że zarówno w polskim, jak i w angielskim, NIE stosujemy przyimków w wyrażeniach określających pory dnia, które zawierają słowa wczoraj, dzisiaj czy jutro, np.:
wczoraj rano – yesterday morning (in yesterday morning)
dziś w nocy – tonight (at tonight)

* Słowa wieczór używamy po określeniach dnia lub godziny, aby zaznaczyć, że coś odbywa się między zmierzchem a nocą.
– Dziś wieczór przylatuje tata ze Sztokholmu…
– Idziemy do teatru na siódmą wieczór…
(fragment z 
Innego słownika języka polskiego PWN)

Sprawdź wpis poświęcony przysłówkom, takim jak hard i hardly