Zabawna historyjka 68

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy, ale także wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego . Tym razem przyjrzymy się figurze retorycznej zwanej elipsą (ellipsis).

SŁOWNICTWO

ACCIDENTALLY – przez przypadek
PRESCRIBE – przepisywać (lekarstwo)
PATIENT – pacjent
LAXATIVE – środek przeczyszczający
INSTEAD OF something – zamiast czegoś
COUGH SYRUP – syrop na kaszel
LATER – później
COME – przychodzić
CHECK-UP – badanie kontrolne
ASK – pytać
WELL – więc, zatem
STILL – nadal, wciąż
COUGH – kaszleć
REPLY – odpowiadać
BE AFRAID – bać się

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 27 s)

GRAMATYKA

Kiedy chcemy powiedzieć coś szybko lub uniknąć powtórzenia, opuszczamy wyrazy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu. Sięgamy wtedy po elipsę (ellipsis). Spójrzmy na przykłady polskich zdań eliptycznych.

Tata w domu?
(Czy twój/nasz tata jest w domu?)
Idę z psem.
(Idę na spacer z psem).

W języku angielskim możemy opuścić:
– rzeczowniki, np. His car isn’t working. He’ll have to use Ann’s (car).
– czasowniki posiłkowe i zaimki w pytaniach, np. (Have you) Seen my glasses?
– bezokoliczniki, np. I’m afraid to (cough).

Dzisiaj przyjrzymy się tej trzeciej sytuacji, kiedy to pomijamy bezokoliczniki.

I

Pomijamy bezokolicznik, ale zostawiamy „to”

Opuszczając dopełnienie wyrażone bezokolicznikiem musimy pamiętać o pozostawieniu słówka to przy poniższych czasownikach:
would like to, (chciałby)
would love to, (chciałby)
would prefer to, (wolałby)
used to, (mieć kiedyś zwyczaj)
want to, (chcieć)
choose to, (wybierać)
be able to, (być w stanie)
be going to (zamierzać)
mean to, (zamierzać)
intend to, (zamierzać)
hope to, (mieć nadzieję)
deserve to, (zasługiwać)
fail to, (odnieść porażkę)
hate to, (nie znosić)
need to, (musieć)
have to, (musieć)

Spójrzmy na przykłady:

A: Let’s play the game.
B: I don’t want to.
(I don’t want to play the game).

Sorry I was rude. I didn’t mean to.
(I didn’t mean to be rude).

II

Pomijamy bezokolicznik, możemy również pominąć „to”

Możemy pominąć to (wraz z dopełnieniem) przy
agree (to), (zgodzić się)
ask somebody (to), (poprosić kogoś)
expect (to), (spodziewać się)
forget (to), (zapomnieć)
promise (to), (obiecywać)
refuse (to), (nie zgodzić się)
try (to), (spróbować)
wish (to), (chcieć)

Spójrzmy na przykłady:

A: Somebody should mow the lawn.
B: I’ll ask Steve (to).
(I’ll ask Steve to mow the lawn).

 He will help us. He promised (to).
(He promised to help us).

III

Nie pomijamy bezokolicznika BE oraz HAVE

Nie opuszczamy be oraz have (statycznego), jeżeli czasownik be oraz have wcześniej wystąpił w tym zdaniu, np.:

He is a better driver than he used to be.
He has less hair than he used to have

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Zastanów się, jak powiesz
Nie chcę.” oraz „Nie zamierzam.”
Mam nadzieję, że usłyszałabym „I don’t want to.” oraz „I’m not going to / I don’t intend to.”

Podoba Ci się taka forma nauki na wesoło? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.