Oto kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem kilka słów o instead, które może przyjąć rolę przysłówka lub przyimka.

Zabawna historyjka 22

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o słówku instead.

SŁOWNICTWO

ASK – prosić
PASS – podawać
NEWSPAPER – gazeta
REALLY – doprawdy
THAT – aż tak
BEHIND THE TIMES – staroświecki, zacofany
TECHNOLOGY – technologia
DEVELOP – rozwijać się
SO MUCH – tak bardzo
STILL – nadal
HERE – proszę (kiedy coś komuś dajemy)
TAKE – brać
INSTEAD – zamiast tego
USE – używać
KILL – zabić
COCKROACH – karaluch

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Dzisiaj kilka słów o instead, które może przyjąć rolę przysłówka lub przyimka.

INSTEAD = zamiast tego

Jeżeli słowo instead występuje w roli przysłówka, to stoi na początku lub na końcu zdania.

He didn’t marry Julia. Instead, he married Ann.
He didn’t marry Julia. He married Ann
instead.
(Nie ożenił się z Julią. Zamiast tego poślubił Anię.)

INSTEAD OF …= zamiast …

Jeżeli słowo instead występuje w roli przyimka, to zawsze w towarzystwie „of”.

Instead of + rzeczownik
Can I have soup instead of salad?
(Czy mogę dostać zupę zamiast sałatki?)

instead of + rzeczownik odczasownikowy z końcówką -ing (tzw. gerund)
I stayed at home all day instead of going to work.
(Zostałem w domu cały dzień, zamiast iść do pracy).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? 
Sprawdź inne wpisy z cyklu
 pół żartem, pół serio.