Wanna – gonna – gotta

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Wanna, gonna i gotta„, w którym omawiane są te trzy elementy języka mówionego.  Często spotykamy je w swobodnej mowie, natomiast w formie pisemnej występują jedynie w dialogach, tekstach piosenek lub krótkich wiadomościach.

Sprawdź, czy znasz omawiane konstrukcje i przećwicz je wykonując zadania w karcie pracy.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Wanna, gonna i gotta„, w którym omawiane są te trzy elementy języka mówionego.  Często spotykamy je w swobodnej mowie, natomiast w formie pisemnej występują jedynie w dialogach, tekstach piosenek lub krótkich wiadomościach.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (wanna, gonna i gotta)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) i i komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (dopasowanie i transformacja)
– ćwiczenie komunikacyjne (konstruowanie zdań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– rozumienie tekstu czytanego i utrwalenie nowych słów,

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianej struktury w interakcji w parach.

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.