Dzisiaj przyjrzymy się nazwom państw lub organizacji, w których mamy liczbę mnogą. Dowiemy cię co nieco o związku zgody. LOIP angielski online.

The USA: is czy are?

Dzisiaj przyjrzymy się nazwom państw lub organizacji, w których mamy liczbę mnogą, np.:

  • the United States of America – Stany Zjednoczone Ameryki
  • the Netherlands – Holandia
  • the United Arab Emirates – Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • the United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych

Sprawdzimy, czy mamy zgodę pomiędzy liczbą podmiotu a liczbą orzeczenia.

LICZBA MNOGA CZASOWNIKA W JĘZYKU POLSKIM

Sprawdźmy, jak to wygląda w polskim. Otóż nazwy, w których mamy liczbę mnogą (np. Stany Zjednoczone) łączą się z czasownikiem liczby mnogiej, stąd po polsku mówimy:

USA największym producentem żywności na świecie.

W języku polskim mamy zgodę:
Stany Zjednoczone (l. mn.) + są ( l. mn.)

LICZBA POJEDYNCZA CZASOWNIKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Natomiast w języku angielskim, nazwy państw lub organizacji, w których jest liczba mnoga (np. the United States of America) łączą się z czasownikami w liczbie pojedynczej, stąd po angielsku mówimy:

The United States is the largest producer of food in the world.

W języku angielskim takiej zgody nie mamy:
The United States (l. mn.) + is (l. poj.)

Może poczytasz więcej o rzeczownikach zbiorowych?