Angielskie odpowiedniki zwrotów: “u kogoś” oraz “do kogoś”. Angielski z Loip

U kogoś & do kogoś (mówimy o spotkaniach)

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim wyrażeniom i konstrukcjom, które należy zastosować mówiąc o spotykaniach w obrębie czyjegoś domu, mieszkania, sklepu itd. Poznamy angielskie odpowiedniki zwrotów: „u kogoś” oraz „do kogoś”.
W języku angielskim stosujemy tutaj formę dzierżawczą, tj. dopełniacz saksoński (possessive 's) lub zaimek dzierżawczy (my, your itd.).

U + rzeczownik (u babci, u Tomka, u Kowalskich etc. „w domu”)

Jestem u babci.
(dwie poprawne formy)
1. I’m at Grandma’s house / place.
2. I’m at Grandma’s.

Ona jest u Tomka.
(dwie poprawne formy)
1. She’s at Tom’s house / place.
2. She’s at Tom’s.

Jesteśmy u Kowalskich.
(dwie poprawne formy)
1. We’re at the Smiths’ house / place.
2. We’re at the Smiths’.

U + zaimek (u mnie, u ciebie)

Oni są u mnie.
1. They’re at my place / house.
2. They’re at mine.
(UWAGA: forma 2 często występuje w języku potocznym / mówionym, szczególnie Br.E.).

Oni są u ciebie.
1. They’re at your place / house
2. They’re at yours.
(UWAGA: forma 2 często występuje w języku potocznym / mówionym, szczególnie Br.E.).

DO + rzeczownik (do babci, do Tomka etc.”domu”)

Pojedźmy do babci.
(dwie poprawne formy)
1. Let’s go to Grandma’s place / house.
2. Let’s go to Grandma’s.

Pójdźmy do Tomka.
(dwie poprawne formy)
1. Let’s go to Tom’s place / house.
2. Let’s go to Tom’s.

DO + zaimek (do mnie, do Ciebie)

Chodźmy do mnie
1. Let’s go to my place / house.
2. Let’s go to mine.
(UWAGA: forma 2 często występuje w języku potocznym / mówionym, szczególnie Br.E.).

UWAGA:
u / do + rzeczownik (u fryzjera/ do fryzjera; u lekarza / do lekarza itp.)
Tutaj mamy trzy poprawne formy.
Powszechnie stosowana jest ostatnia wersja, tj. ta bez 's.
at / to the hairdresser’s salon
at / to the hairdresser’s
at / to the hairdresser

at / to the doctor’s office
at / to the doctor’s
at / to the doctor

Doskonalisz angielski? Mam dla Ciebie wpis na temat czasownika GO i jego przyimków.