„Pokrewne” przysłówki (np. hard vs. hardly)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Pokrewne przysłówki, np. hard & hardly„, który prezentuje 8 par przysłówków, których formy są bardzo do siebie podobne, np. hard i hardly, near i nearly czy late i lately. Każdy z nich ma jednak inne znaczenie. Wykonaj ćwiczenia i utrwal nowo nabytą wiedzę.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Pokrewne przysłówki, np. hard & hardly„, który prezentuje 8 par przysłówków, których formy są bardzo do siebie podobne, np. hard i hardly czy late i lately. Każdy z nich ma jednak inne znaczenie.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (8 par przysłówków typu hard & hardly)
– 3 ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe)
– 1 ćwiczenie komunikacyjne (udzielanie odpowiedzi)
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenia utrwalające (dopasowanie znaczeń, użycie odpowiedniego przysłówka w danym kontekście, budowanie pytań)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie znaczeń (16 przysłówków)
– poszerzanie słownictwa (nowe słowa w kontekście zdaniowym)

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianych przysłówków w samodzielnej wypowiedzi (udzielanie odpowiedzi).

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.