Do środka i na zewnątrz - INTO, OUT OF

OUT OF to przeciwieństwo do IN / INTO

Dzisiaj chciałabym przypomnieć, że OUT OF to przeciwieństwo do przyimków IN / INTO.

Jaka jest różnica pomiędzy IN i INTO?

Na początek, zwróćmy uwagę na różnicę pomiędzy IN i INTO:

1. IN (w) określa położenie (brak ruchu) np. She is in the bedroom.
2. INTO (do) określa kierunek (jest ruch) np. She ran into the bedroom.

OUT OF oznacza Z

Pamiętajmy, że OUT OF (z) to przeciwieństwo do przyimków IN / INTO.
Nie stosujemy tutaj przyimka FROM (z) ani samego OUT (z):
She ran out / out from / from  out of the bedroom.

Przykłady

JUMP INTO ...– wskoczyć do …
JUMP OUT OF… – wyskoczyć z …
PUT INTO … – umieścić w …
TAKE OUT OF … – wyjąć z …

Znajomość powyższej pary przeciwstawnych przyimków może pomóc nam utrwalić poniższe wyrażenia:

be IN ORDER (sprawny) – be OUT OF ORDER (niesprawny)
be IN STOCK (na stanie) – be OUT OF STOCK (wyprzedany)
be IN SHAPE (być w formie) – be OUT OF SHAPE (nie być w formie)
be IN USE (w użytkowaniu) – be OUT OF USE (nieużywany)
be IN PLACE (na swoim miejscu) – be OUT OF PLACE (nie na właściwym miejscu)
sing IN TUNE (czysto) – sing OUT OF TUNE (fałszować)

Poczytaj więcej o tym, że przyimek ruchu  Z to nie zawsze FROM