Zabawna historyjka 132

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem żartu (jokes).

Dzisiaj minilekcja z czarnym humorem, dzięki której możemy nie tylko poznać nowe słowa czy konstrukcje, ale także wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego. Tym razem przyjrzymy się angielskim zwrotom, które nie mają “polskich” przyimków, np. spend time doing something  – spędzać czas na robieniu czegoś.

SŁOWNICTWO

DEVOTED – oddany
LIFETIME – życie (całe życie)
TAKE CARE OF somebody – opiekować się kimś
SLIP INTO A COMA – zapaść w śpiączkę
SEVERAL – kilka
BEDSIDE – miejsce przy łóżku
COME TO (phrasal verb) – odzyskać przytomność
MOTION – skinąć, dać znak
AS – kiedy
GET FIRED – zostać zwolnionym z pracy
FAIL – upaść (np. firma), zawieść (np. zdrowie)
GET SHOT – zostać postrzelonym
LOST – forma przeszła czasownika LOSE – stracić
GENTLY – łagodnie
BRING somebody BAD LUCK – przynosić komuś pecha

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 29s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki.

A devoted wife had spent her lifetime taking care of her husband.
(Oddana żona przez całe życie dbała o swojego męża).

Dziś chciałabym przypomnieć kilka angielskich połączeń wyrazowych. Zwróćmy uwagę na zwroty, w których nie stosujemy „polskich” przyimków.

spend time on something
spend time doing something

How long does he spend on his homework?
(Ile czasu on spędza nad swoją pracą domową?)
He spent a lot of time ⚠️cleaning that room.
(Spędził dużo czasu na sprzątaniu tego pokoju).
I spend all my free time ⚠️ reading.
(Spędzam cały swój wolny czas na czytaniu).

have trouble with something/somebody
have trouble doing something

We’ve had a lot of trouble with the new computer system.
(Mieliśmy wiele problemów z nowym systemem komputerowym).
The patient is having trouble ⚠️ breathing.
(Pacjent ma problemy z oddychaniem).

have problems with something/somebody
have problems doing something

I’m having problems with my computer.
(Mam problemy z moim komputerem).
Did you have any problems ⚠️ getting here?
(Czy miałeś jakieś problemy z dotarciem tutaj?)

have difficulty with something/somebody
have difficulty (in*) doing something

I’m having difficulty with the engine.
(Mam kłopoty z silnikiem).
I had difficulty (in*) starting my car.
(Z trudem udało mi się odpalić samochód).

* Przyimek in pojawia się w brytyjskiej odmianie angielskiego.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.