Zabawna historyjka 135

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem żartu (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj co nieco o słówku enough i szyku zdań, w których spotykamy ten określnik/przysłówek/zaimek.

SŁOWNICTWO

GO DOWN – spadać (o samolocie)
OVER – nad
DESERT – pustynia
PARACHUTE / CHUTE (informal) – spadochron
ON BOARD – na pokładzie
IN THE WORLD – na świecie
SMART – SMARTER – THE SMARTEST – bystry – bystrzejszy – najbystrzejszy
SCHOOLBOY (UK) – uczeń
SKILL – umiejętność
GRAB – chwytać
YOU TAKE – Ty weź (tryb rozkazujący)
ENOUGH – wystarczająco dużo
BOTH obadwa, obydwie itp.
BACKPACK – plecak

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 26s)

enough  /ɪˈnʌf/

Pamiętajmy o poprawnej wymowie słowa enough. Literę wymawiamy tutaj podobnie jak polskie delikatne /y/, nie /i/.


GRAMATYKA

  Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki.

There are enough chutes for both of us.
(Spadochronów jest wystarczająco dużo/wystarczy dla nas obojga).

enough + rzeczownik

W roli określnika enough występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi, ale w liczbie mnogiej.

Is there enough room for me? 
(Czy jest tu wystarczająco dużo miejsca dla mnie?)
room = rzeczownik niepoliczalny

Are there enough rooms for 120 guests?
(Czy jest wystarczająco dużo pokoi dla 120 gości?)
rooms = rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej


enough + przymiotnik + rzeczownik


Are there enough twin rooms for 120 guests?
(Czy jest wystarczająco dużo pokoi dwuosobowych dla 120 gości?)

przymiotnik / przysłówek + enough

Oto szyk zdań, w których enough funkcjonuje jako przysłówek.

This house isn’t big enough for us.
(Ten dom nie jest dla nas wystarczająco duży).
big = przymiotnik (jaki? – duży)

We don’t know her well enough.
(Nie znamy jej wystarczająco dobrze).
well= przysłówek (jak? – dobrze)

enough

Enough może pełnić również rolę zaimka.

Enough has been said.
(Zostało powiedziane wystarczająco dużo.).

That should be enough.
(To powinno wystarczyć).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.