But for … – Gdyby nie …

Dzisiaj “gdybamy”, czyli nieco trybu przypuszczającego dla zaawansowanych.


But for + something / somebody / the fact that …

(Gdyby nie + coś / ktoś / fakt, że …)


Zdania warunkowe typu 2, czyli „gdybamy” o teraźniejszości.

But for … = If it WEREN’T for …

▪️ But for you, I wouldn’t know what to do now.
(If it weren’t for you, I wouldn’t know what to do now).

▪️ But for the traffic, we’d be driving faster.
(If it weren’t for the traffic, we’d be driving faster).

▪️ But for the rain, we would be climbing the mountain.
(If it weren’t for the rain, we would be climbing the mountain).


Zdania warunkowe typu 3, czyli gdybamy o przeszłości.

But for … = If it HADN’T been for …

▪️ But for the support of my family, I wouldn’t have survived that difficult time.
(If it hadn’t been for the support of my family, I wouldn’t have survived that difficult time).

▪️ I would have crashed the car but for your warning.
(I would have crashed the car if it hadn’t been for your warning).

▪️ But for the traffic, I wouldn’t have had to call in late.
(If it hadn’t been for the traffic, I wouldn’t have had to call in late).


Z E S T A W I E N I E

Poznaj minilekcje na wesoło z cyklu  Pół żartem, Pół serio, które pomogą nam utrwalić okresy warunkowe.