Zabawna historyjka 129

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem żartu (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj przypomnimy sobie 3 konstrukcje, po które sięgamy mówiąc, ile czasu coś wymaga / coś zajmuje, czyli struktury z take + time. Ponadto, utrwalimy 4 zwroty związane z tą strukturą.

SŁOWNICTWO

TEXAN – Teksańczyk, Teksanka
TOUR – wycieczka, zwiedzanie
AS – kiedy
GO BY – przechodzić / przejeżdżać obok
CAB – taksówka
EXPLAIN – objaśniać
TAKE – wymagać, zajmować (czas)
AROUND – około
REPLY – odpowiadać
SHOOT!
– O rany!
WE’D HAVE (= we would have) – mielibyśmy
IN TWO WEEKS – w dwa tygodnie
PRESENT-DAY – dzisiejszy, aktualny
REBUILD – odbudować
SILENT – milczący
WHOA! – O! (zaskoczenie)

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 27s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragmenty dzisiejszej anegdotki, w których pojawia się konstrukcja take + ilość czasu.

The Tower had taken around 20 years to build.
Budowa Wieży zajęła około 20 lat.

It only took a year!
To zajęło tylko rok!


TAKE + TIME
– 3 struktury –


1.
it*+ take + (person) + time + to do

It took him two hours to repair my bike.
Naprawa mojego roweru zajęła mu dwie godziny.


Itll take her time to recover from the illness.
Dojście do siebie po chorobie zajmie jej trochę czasu.

* it = preparatory subject

2.
something + take + (person) + time + (to do)

How long does this paint take to dry?
Jak długo schnie ta farba?


That should only take you ten minutes.
To powinno ci zająć tylko dziesięć minut.


His hobby takes most of his spare time.
Jego hobby zajmuje mu większość wolnego czasu.

3.
person + take + time + to do

The jury took four days to reach a verdict.
Ława przysięgłych potrzebowała czterech dni, aby wydać werdykt.


My colleague took three hours to reply to their email.
Mój kolega potrzebował trzech godzin, aby odpowiedzieć na ich e-mail.


TAKE + TIME
– 4 zwroty –


Oto 4 zwroty, w których mamy take + time, posegregowane według stopnia zaawansowania (A2-C1).

take time (A2) – wymagać czasu

It takes time.
To wymaga czasu.


not take long (A2) – nie trwać długo

I’ll just iron your shirt – it won’t take long
Wyprasuję ci koszulę – to nie potrwa długo.
I’m just going to the shop – I won’t take long.
Idę tylko do sklepu – nie zajmie mi to dużo czasu.


take (somebody) forever (B1) – zajmować (komuś) wieczność

It takes her forever to get dressed.
Ubieranie się zajmuje jej wieczność.


take your time (C1) – nie śpieszyć się

You need to do this right, so take your time.
Musisz to zrobić dobrze, więc nie śpiesz się.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.