Zabawna historyjka 130

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem żartu (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj co nieco o zaimkach nieokreślonych (indefinite pronouns) z -body, -one, -thing oraz przysłówkach z – where.

SŁOWNICTWO

EMPLOYEE – pracownik
SHOW UP – pojawić się
SUPERVISOR – przełożony
INTRODUCE oneself – przedstawiać się
LET somebody IN ON something – wtajemniczyć kogoś w coś
WORK – działać
PRACTICE – praktyka
COMBINED – połączone

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 15s)

GRAMATYKA

W dzisiejszej anegdotce wielokrotnie występują zaimki nieokreślone (indefinite pronouns).

Nothing works and no one knows why.
Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.


Kiedy every-, some-, any- oraz no-?


Zaimki nieokreślone everybody, somebody, anybody oraz nobody używamy podobnie jak every, some, any oraz no.

everyone / everybody / everything / everywhere
(+) (-) (?)

 • zdania twierdzące (+), np.:
  Everybody can do it. (każdy / wszyscy)
  He looked everywhere for his keys. (wszędzie)
 • zdania przeczące (-), np.:
  Not everyone can do it. (każdy / wszyscy)
  Money isn’t everything. (wszystko)
 • zdania pytające (?):
  Can everybody do it? (każdy / wszyscy)
  Is everything all right? (wszystko)

someone / somebody / something / somewhere
(+) (?)

 • zdania twierdzące (+), np.:
  Somebody can do it. (ktoś)
  Something in the fridge smells weird. (coś)
 • zdania pytające (?), np.:
  Can somebody* do it? (ktoś)
  Can we go somewhere* else? It’s very noisy here. (gdzieś)

* Stosując some w pytaniu, oczekujemy odpowiedzi twierdzącej, np. „Can we go somewhere else?” „Yes

anyone / anybody / anything / anywhere
(+) (-) (?)

 • zdania twierdzące (+), np.:
  Anybody can do it. (każdy / ktokolwiek)
  I’m so hungry, I’ll eat anything. (wszystko / cokolwiek)
 • zdania przeczące (-), np.:
  I don’t know anybody here. (nikt)
  There’s never anything worth watching on TV. (nic)
 • zdania pytające (?), np.:
  Can anybody do it? (ktoś / ktokolwiek)
  Can he do anything to help? (coś / cokolwiek)

no one / nobody / nothing / nowhere
(+)

 • zdania twierdzące (+), np.:
  Nobody can do it. (nikt)
  Nothing happens quickly. (nic)

Kiedy -body, a kiedy -one?


W języku ogólnym / standardowym częściej stosowane są formy z -one, np. everyone, someone, anyone, no one. Natomiast w języku potocznym częściej słyszymy everybody, somebody, anybody, nobody.

one – język ogólny
body – język potoczny


Czasownik w liczbie pojedynczej


Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns) z -body, -one, -thing wstępują z czasownikiem w liczbie pojedynczej ⚠️ (np. is / has/ makes etc.):

Everybody makes mistakes.
(Każdy popełnia błędy).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.