Angielskie odpowiedniki 10 polskich wyrażeń z kolorem szarym i białym

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich idiomów z kolorem szarym i białym.

IDIOMY Z SZARYM KOLOREM

1. szara myszka – plain Jane
(kobieta niepozorna, skromna i niezwracająca na siebie uwagi)
I doubted that a guy like him would want a plain Jane like me.
(Wątpiłam w to, że taki facet jak on będzie chciał szarą myszkę jak ja).

2. szary człowiek – the man in the street
(osoba przeciętna, niczym się niewyróżniająca)
10 000 is a lot of money to the man in the street.
(10 000 to dużo pieniędzy dla szarego człowieka).

3. szare komórki – gray matter (Am.E) lub grey matter (Br.E.)
(zdolność myślenia)
It’s not the sort of book that stimulates the grey matter.
(To nie ten jest rodzaj książki, która pobudza szare komórki).

4. szara strefa – the shadow/underground economy (Am.E.) lub the black economy/market (Br.E.)
(część gospodarki, która funkcjonuje poza kontrolą władz podatkowych)
Many construction workers can make more money by working in the shadow economy.
(Wielu pracowników budowlanych może zarobić więcej pieniędzy pracując w szarej strefie).

5. szary koniec – the tail end lub the very end
(ostatnie lub jedne z ostatnich miejsc)
She was at the front of the queue but I was at the tail end.
(Była na początku kolejki, a ja na szarym końcu).

6. zrobić kogoś na szaro – take somebody for a ride
(oszukać kogoś)
To be honest, we thought he was trying to take us for a ride.
(Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że próbuje nas zrobić na szaro).

IDIOMY Z BIAŁYM KOLOREM

7. biały kruk – rare bird (łac. rara avis)
(niezwykła i rzadka rzecz)
A number of other books on display are also rare birds.
(Wiele innych wystawianych książek to także białe kruki).

8. do białego rana – until dawn
(przez całą noc do następnego dnia)
We talked until dawn.
(Rozmawialiśmy do białego rana).

9. w biały dzień – in broad daylight
(w ciągu dnia, publicznie, jawnie)
A woman was attacked in broad daylight, right in front of my house.
(Kobieta została zaatakowana w biały dzień, tuż przed moim domem).

10. dostać białej gorączki – see red
doprowadzić kogoś do białej gorączki – make somebody see red
(wpaść w gniew, w złość)
He immediately saw red and wanted to leave.
(Natychmiast dostał białej gorączki i chciał wyjść).

PODSUMOWANIE

Angieslkie odpowiedniki polskich idiomów z kolorami

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 20 s)

Może jeszcze trochę idiomów? Tutaj znajdziesz wyrażenia z czarnym kolorem.