Angielski_na_wesoło_z_LOIP_Bear_joke

Zabawna historyjka 39

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie zasady dopisywania końcówki -ing (-ing suffix lub -ing form).

SŁOWNICTWO

MEN – mężczyźni (l.mn.)
WALK – spacerować
FOREST – las
WHEN – kiedy; gdy
SUDDENLY – nagle
SPOT – spostrzec
BEAR – niedźwiedź
KNELT – forma przeszła czasownika KNEEL – uklęknąć
TIE – wiązać
SHOELACES – sznurowadła
RIGHT – dobrze, porządnie
GUY – facet
ASK – pytać
REALLY – naprawdę
THINK – myśleć, sądzić
OUTRUN – prześcignąć
LOOK UP – spojrzeć w górę
SAID – forma przeszłą czasownika SAY – powiedzieć
ALL – wszystko
HAVE TO – musieć
DO – zrobić

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 40 s)

GRAMATYKA

ZASADY DOPISYWANIA KOŃCÓWKI -ING

W dzisiejszej anegdotce znajdziemy przykłady form gramatycznych, w których pojawia się końcówka -ing.

1. Mamy zdanie w czasie „ciągłym” (continuous):
Two men were walking in the forest when (…).
Dwaj mężczyźni chodzili po lesie, gdy (…)

2. Mamy zdanie z rzeczownikiem odczasownikowym z końcówką – ing (tzw. gerund), który powszechnie występuje po sporej liczbie czasowników:
He started ty
ing his shoelaces right.

Zaczął porządnie wiązać sznurowadła.

Dzisiaj chciałabym przypomnieć zasady dopisywania końcówki -ing do formy podstawowej czasownika. Czasami zachodzą zmiany w formie podstawowej czasownika (tj. bezokoliczniku), a czasami po prostu dopisujemy do czasownika końcówkę -ing.

ZMIANY W CZASOWNIKU

ZASADA 1: znika e w czasowniku zakończonym na pojedyncze –e, np.:

love – loving
(kochać)
take – taking
(brać)


ZASADA 2: podwajamy ostatnią spółgłoskę (z wyjątkiem w oraz x) w wyrazach, które są jednosylabowe, mają krótką samogłoskę i są zakończone na pojedynczą spółgłoskę, np.:

sit – sitting
(siedzieć)
stop – stoppping
(zatrzymać)


ZASADA 3: podwajamy ostatnią spółgłoskę w czasownikach dwusylabowych (lub więcej), których ostatnia sylaba jest akcentowana, np.:

begin – beginning
(zaczynać)
prefer – preferriing
(preferować)


ZASADA 4: w brytyjskiej odmianie angielskiego (Br.E.) końcowa litera l jest zawsze podwajana, np.:

travel – travelling
(podróżować)
signal – signalling
(sygnalizować)


ZASADA 5: końcówkę -ie czasownika zamieniamy na –y, np.:

tie – tying
(wiązać)
die – dying
(umierać)

BRAK ZMIAN W CZASOWNIKU

ZASADA 6: nie zmieniamy formy podstawowej czasownika zakończonego na literę -y

enjoy – enjoying
(lubić)
play – playing
(grać)


ZASADA 7: nie zmieniamy formy podstawowej czasownika zakończonego na – ee

see – seeing
(widzieć)
agree – agreeing
(zgadzać się)


ZASADA 9: nie zmieniamy formy podstawowej czasownika zakończonego na -ye

dye – dyeing
(farbować)

WYJĄTEK: tutaj brak odpowiedniej zasady

age – ageing
(starzeć się)

PODSUMOWANIE

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.