Sprawdź, kiedy stosujemy rzeczownik couple, a kiedy pair. Poznaj kilka zasad dotyczących rzeczowników zbiorowych (collective nouns). EFL Angielski z LOIP.

Para: couple czy pair?

W języku polskim para odnosi się do ludzi i przedmiotów. W angielskim wygląda to inaczej. Sprawdź, kiedy stosujemy rzeczownik couple, a kiedy pair.

COUPLE = dwoje ludzi

stosujemy w odniesieniu do pary osób zakochanych bądź będących małżeństwem, np.:

This elderly couple lives / live next door. (Ta starsza para mieszka obok).

UWAGA: Couple to rzeczownik zbiorowy (collective noun), podobnie jak family (rodzina), team (drużyna) i band (zespół).

Oto kilka zasad dotyczących rzeczowników zbiorowych, które odnoszą się do grup ludzi:

 1. Rzeczownik zbiorowy może występować z czasownikiem w liczbie pojedynczej (głównie w Am.E.) lub czasownikiem w liczbie mnogiej (głównie Br.E.).
  This elderly couple lives next door. (Am.E.)
  This elderly couple live next door. (Br.E.)

   


 2. Rzeczownik zbiorowy odnoszący się do zbioru ludzi zastąpimy zaimkiem THEY (IT) :
  This elderly couple lives / live next door and they have a beautiful garden.

   


 3. Rzeczownik zbiorowy określający grupę ludzi często występuje z zaimkiem względnym  WHO (WHICH) w Br.E.
  This elderly couple, who lives / live next door, have a beautiful garden.

   


PAIR = dwa przedmioty

stosujemy w odniesieniu do przedmiotów stanowiących pewien zestaw lub całość.

This pair of trousers costs £50. (Ta para spodni kosztuje 50 £).
This pair of shoes costs £50. (Ta para butów kosztuje 50 £).

UWAGA: Pair nie oznacza osób będących w związku. Stosując rzeczownik PAIR odnośnie ludzi, mamy na myśli po prostu 2 osoby, np.:

This company is run by a pair of brothers. (Ta firma jest prowadzona przez dwóch braci).

PODSUMOWANIE

Poznaj 3 zasady dotyczące rzeczowników zbiorowych (ludzi). EFL Angielski z LOIP.

Więcej informacji na temat rzeczowników zbiorowych (collective nouns).