Zaimek żaden to czasami NO, NONE lub NEITHER. Warto poznać, kiedy stosujemy który. Angielski z LOIP.

NO, NONE i NEITHER

NO, NONE i NEITHER to odpowiedniki polskiego zaimka ŻADEN.
Pozostaje pytanie: kiedy stosujemy który?

Pobierz kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

NEGACJA W JĘZYKU POLSKIM

W języku polskim stosujemy podwójną negację. Negatywne zaimki (np. nikt, nic, żaden) wymagają, aby towarzyszący im czasownik był zaprzeczony. Przyjrzyjmy się przykładowi:

Nie było żadnych problemów.

1.   nie – negacja obejmująca czasownik (nie było)
2.  żadnych – negacja obejmująca rzeczownik (żadnych problemów)

NEGACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

W języku angielskim stosujemy pojedynczą negacjęPrzyjrzyjmy się przykładom:

There were no problems.

1. no – negacja obejmująca rzeczownik (no problems)

There weren’t any problems.

1. not – negacja obejmująca czasownik (were not)

Negatywne zaimki (np. nobody, nothing, none) zawierają w swojej treści element przeczenia i dlatego (w myśl zasady „jedno przeczenie w zdaniu”) nie wymagają drugiej negacji obejmującej czasownik (stąd brak „not”).

Kiedy i jak stosujemy NO ?

NO + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Kiedy mówimy o czymś, co  z reguły występuje pojedynczo, np.:

He had no wife.
(Nie miał żadnej żony).

There is no wardrobe in the hotel room. 
(Nie ma żadnej szafy w tym pokoju hotelowym).

NO + rzeczownik w liczbie mnogiej

Kiedy mówimy o czymś, czego z reguły mamy więcej niż jedno, np.:

He has no friends.
(On nie ma żadnych przyjaciół).

There are no buses on Sunday! 
(Nie ma żadnych autobusów w niedzielę!)

NO + rzeczownik w l. mnogiej lub l.pojedynczej

Kiedy dany rzeczownik występuje równie często w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, np.:

We wanted to go to the island but there were no boats.
(Chcieliśmy pojechać na wyspę, ale nie było żadnych łodzi).

We wanted to go to the island but there was no boat. 
(Chcieliśmy pojechać na wyspę, ale nie było żadnej łodzi).

Wspomnę, że negacja obejmująca rzeczownik, czyli NO + rzeczownik, jest emfatyczna. Jej wydźwięk jest mocniejszy niż negacja obejmująca czasownik, czyli not + a / any + rzeczownik, np.:
– He didn’t have a wife.
– He didn’t have any friends.
– There weren’t any boats.
– There wasn’t a boat.

No (w znaczeniu "żaden") występuje z rzeczownikiem. Poznaj konstrukcje, w których występuje NO. Angielski z LOIP

Kiedy i jak stosujemy NEITHER ?

NEITHER + rzeczownik w liczbie pojedynczej

’Monday or Tuesday?’ 'I’m afraid neither day is possible.’
(Poniedziałek czy wtorek? Obawiam się, że ani jeden, ani drugi dzień nie jest możliwy).

NEITHER OF + the / my / these + rzeczownik w liczbie mnogiej

Neither of my parents has a sibling.
(Żaden z moich rodziców nie ma rodzeństwa).

NEITHER OF + zaimek

Neither of them can sing. 
(Żaden z nich nie potrafi śpiewać).

(samo) NEITHER  

Would you like tea or coffee? Neither, thanks.
(Chciałbyś herbatę czy kawę? Ani jedno, ani drugie.)

Neither oznacza "żaden z 2" lub "ani jeden, ani drugi". Sprawdź, w jakich konstrukcjach występuje. Angielski z LOIP.

Kiedy i jak stosujemy NONE ?

NONE + OF + the / my / these + rzeczownik w liczbie mnogiej

None of my friends came.
(Żaden z moich przyjaciół nie przyszedł.)

NONE + OF + zaimek

None of them speaks Japanese.
 
(Żaden z nich nie mówi po japońsku.)

(samo) NONE

’How many of his films have you seen?’ ’None’.
(Ile jego filmów widziałaś? Żadnego.)

None i konstrukcje w których występuje. Angielski z LOIP

PODSUMOWANIE

NO, NONE i NEITHER to odpowiedniki polskiego zaimka ŻADEN. Pozostaje pytanie: kiedy stosujemy który? Angielski z LOIP

STREFA PREMIUM

Znajdziesz tutaj dodatkowe materiały, m.in. karty pracy, dzięki którym przećwiczysz i utrwalisz wiadomości omawiane w artykule.

Strefa PREMIUM dostępna jest tylko po zalogowaniu – dowiedz się więcej tutaj.

W prezencie otrzymasz również BEZPŁATNY KURS „Zerwij z błędami fonetycznymi”.

Jeżeli już masz konto, zaloguj się.

Uzyskaj bezpłatny dostęp zapisując się na mój newsletter:

Oto inny wpis, w którym mamy zaimekżaden w praktyce.