Zabawna historyjka 40

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przyjrzymy się słowu ask, które po polsku oznacza pytać oraz prosić.

SŁOWNICTWO

EMPLOYEE – pracownik
WIFE – żona
SAY – mówić
SHOULD – powinien, powinna itd.
ASK FOR something – prosić o coś
RISE (Br.E) /raɪz/ – podwyżka (Am.E. – RAISE /reɪz/  )
EMPLOYER – pracodawca
ASK – pytać
IF – czy
CAN – móc
GIVE – dać

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 21 s)

GRAMATYKA

W dzisiejszej anegdotce dwukrotnie pojawia się czasownik ask. Dzisiaj chciałabym przypomnieć jego dwa znaczenia, tj. pytać i prosić

ASK = pytać

PRZYKŁADOWE KONSTRUKCJE

pytaćask
He didn’t ask.
(Nie pytał).

pytać kogoś ask somebody
He asked me.
(Zapytał mnie)
.
pytać (kogoś) o cośask (somebody) about something
He asked her about the price.
(Zapytał ją o cenę)
.
pytać (kogoś), kto … / co … itd.ask (somebody) who … / what … etc.
He asked her how much it was.
(Zapytał ją, za ile to jest).

pytać (kogoś), czy ask (somebody) if / whether …
He asked her if it was for sale.
(Zapytał ją, czy to jest na sprzedaż).

ZWROTY Z ASK (= pytać)

popytać ask around
pytać / dopytywać się o kogoś – ask after somebody
zadać pytanie
ask a question
zapytać o godzinę – ask the time
zapytać o drogę (do …) –
ask the way (to …)
nie zaszkodzi zapytać – it doesn’t hurt to ask

ASK = prosić

PRZYKŁADOWE KONSTRUKCJE

prosić – ask
You just need to ask.
(Musisz jedynie poprosić)
.
prosić (kogoś) o coś – ask (somebody) for something
He asked me for money.
(Poprosił mnie o pieniądze).

prosić o zrobienie czegoś – ask to + czasownik
He asked to see a doctor.
(Poprosił o wizytę u lekarza).

prosić kogoś o zrobienie czegoś – ask somebody to + czasownik
You should ask your accountant to give you some advice.
(Powinieneś poprosić swojego księgowego o udzielenie ci porady).

ZWROTY Z ASK (= prosić)

prosić kogoś o przysługę – ask somebody a favor
prosić się o kłopoty – be asking for trouble
ktoś sam się o to prosił – somebody was asking for it

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

prosić = ask (please*)
Poproś o rachunek = Ask for the bill.

* czasownik please znaczy ” dogadzać, zadowalać”, np. You can’t please everyone. (Nie możesz wszystkich zadowolić).

Dla osób dbających o poprawność językową przygotowałam cykl minikursów „Zerwij z błędami”. Sprawdź, jakie błędy najczęściej spotykam w swojej pracy i upewnij się, że mówisz poprawnie.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.