Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem przypomnimy sobie tworzenie zdań przeczących (negative sentences) w języku angielskim. Pełna lekcja dostępna na www.loip.pl

Zabawna historyjka 16

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem przypomnimy sobie tworzenie zdań przeczących w języku angielskim .

SŁOWNICTWO

LINGUISTICS – językoznawstwo
PROFESSOR – profesor
DURING – podczas
LECTURE – wykład
DOUBLE – podwójny
NEGATIVE – przeczenie, zdanie przeczące
FORM – tworzyć
POSITIVE – zdanie twierdzące
SOME – niektórzy, niektóre itp
LANGUAGE – język
SUCH AS – jak na przykład, takich jak
STILL – nadal
HOWEVER – jednak
NO – żaden
IN THE WORLD – na świecie
VOICE – głos
THE BACK OF sth – tył, tylna część (czegoś)
PIPE UP – odezwać się
YEAH, RIGHT – Tak, jasne!

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

NEGACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

W języku angielskim stosujemy pojedynczą negację
Przyjrzyjmy się przykładom:

There were no problems.
(negacja obejmująca rzeczownik – no problems)

There weren’t any problems.
(negacja obejmująca czasownik – were not)

Wspomnę, że negacja obejmująca rzeczownik, czyli NO + rzeczownik, jest emfatyczna. Jej wydźwięk jest mocniejszy niż negacja obejmująca czasownik, czyli not + a / any + rzeczownik, np.:
He didn’t have a wife. 
He had no wife.

Negatywne zaimki (np. nobody, nothing, none, no etc.) zawierają w swojej treści element przeczenia i dlatego (w myśl zasady “jedno przeczenie w zdaniu”) nie wymagają drugiej negacji obejmującej czasownik (stąd brak “not”).

Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat NO, NONE & NEITHER