Zabawna historyjka 88 – przymiotnik „other”

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 88„, w którym przyglądamy się przymiotnikowi other – jego różnym znaczeniom i konstrukcjom, w których występuje.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 88” na temat różnych znaczeń przymiotnika other (m.in. „inne„, „pozostałe„, „drugi„). Omówione zostały tam również 4 struktury, w których występuje ten przymiotnik.

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (wieloznaczny przymiotnik  other) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki oraz tłumaczenie fragmentów na język angielski),
– ćwiczenie komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (4 konstrukcje z przymiotnikiem other),
– dwa ćwiczenia utrwalające (określenie znaczenia other w danym kontekście, tłumaczenie fragmentu zdania na język angielski).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej (tłumaczenie) oraz wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie słowa other).

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.