Zabawna historyjka 87

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy formy. Dzisiaj co nieco o identyczności pisowni i (lub) brzmienia wyrazów mających różne znaczenia.

SŁOWNICTWO

DURING – podczas
FIND – znaleźć, odkryć
EMPLOYEE – pracownik
USE – używać
FOLLOWING – następujące
PASSWORD – hasło
SUCH – takie
ROLL ONE’S EYES – przewracać oczami
HAVE TO – musieć (It has to – To musi)
AT LEAST – przynajmniej
CHARACTER – postać (w utworze); znak (w komputerze)
INCLUDE – zawierać
CAPITAL – stolica; wielka litera

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 23 s)

GRAMATYKA

W dzisiejszej anegdotce mamy słowa wieloznaczne:
character – postać (w utworze); znak (w komputerze)
capital – stolica; wielka litera

Dzisiaj sprawdzimy, jak możemy wykorzystać wyrazy o identycznej pisowni i (lub) brzmieniu w nauce języka obcego.

WYRAZY O IDENTYCZNEJ PISOWNI I BRZMIENIU

Mogą to być polisemy lub homonimy. Zasadniczo polisemy to wyrazy z tej samej klasy wyrazów (np. rzeczowniki), których znaczenia są powiązane (np. zamek: budynek lub zabezpieczenie w drzwiach), a homonimy mają identyczną pisownię (lub brzmienie), ale nie wykazują uchwytnej zależności pod względem znaczenia (np. pokój: pomieszczenie lub stan bez wojny). Nie będziemy zagłębiać się w szczegóły, ponieważ wykazanie zależności semantycznej miedzy wyrazami bywa trudne – zostawimy to językoznawcom.

Spójrzmy, jak szybko możemy wzbogacić słownictwo.

MILK
(rzeczownik) – mleko, np. Would you like some milk in your coffee?
(rzeczownik) – mleczko (kosmetyk), np. Which cleansing milk is best?
(czasownik) – doić krowę, np. He helped to milk the cows.

HAND
(rzeczownik) – ręka, np. He held the book in his left hand.
(rzeczownik) – robotnik, np. How many extra hands will they need to help with the harvest?
(czasownik) – podawać, wręczyć, np. She handed the teacher a slip of paper.

EYE
(rzeczownik) – oko, np. You’ve got beautiful eyes.
(rzeczownik) – oko kamery, np. She is completely comfortable with the eye of the camera.
(czasownik) – zmierzyć wzrokiem, np. The dog sat there eyeing my sandwich as I ate.

WYRAZY O IDENTYCZNYM BRZMIENIU,
ale różnej pisowni

Tutaj przyjrzymy się homofonom (homophones), które mają taką samą wymowę, ale różnią się pisownią. Warto po nie sięgać w nauce słownictwa, ponieważ łatwiej jest zapamiętać wyraz, którego brzmienie kojarzymy. Posłużę się transkrypcją fonetyczną (IPA), która przedstawia wymowę danych wyrazów w odmianie brytyjskiej (UK) oraz amerykańskiej (US).

UK /hɔːs/ – US /hɔːrs/ 
horse – koń
hoarse – ochrypły, np. You sound very hoarse. Do you have a cold?

UK /səʊ/ – US /soʊ/
so więc
sew – szyć, np. Where did you learn to sew so well?

UK & US /weɪt/ 
wait – czekać
weight – waga (ciężar), np. What is your weight?

UK /nɒt/  – US /nɑːt/ 
not – nie
knot – supeł, węzeł np. I can’t untie the knot.

WYRAZY O IDENTYCZNEJ PISOWNI,
ale różnym brzmieniu

Tego typu wyrazy to homogramy (homographs). Kojarząc pisownię sprawnie zapamiętamy nowe wyrazy.
UWAGA: homogramy różnią się wymową.

use /juːz/ – używać (czasownik)
use /juːs/ – użycie (rzeczownik)

minute /ˈmɪnət/ – minuta
minute /mˈnjuːt/ – drobny

wind  /wɪnd/ – wiatr
wind /wnd/ – nakręcać, nawijać

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne minilekcje z cyklu „Pół żartem, pół serio”.