Zmysły – the five senses

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zmysły – kiedy see, a kiedy I can see?” Ta krótka minilekcja pomoże Ci wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego. Przyjrzymy się czasownikom zmysłów, jak i czasownikom łącznikowym. Dowiesz się, kiedy należy zastosować przymiotnik, a kiedy przysłówek z tymi czasownikami.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Zmysły – kiedy see, a kiedy I can see? „, w którym przypominamy sobie słownictwo oraz kilka zagadnień gramatycznych związanych z naszymi zmysłami.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (czasowniki zmysłów oraz czasowniki łącznikowe)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) i komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenia utrwalające (użycie odpowiedniego czasownika, odpowiednie użycie przymiotnika lub przysłówka, tłumaczenie)
– ćwiczenie komunikacyjne (udzielanie odpowiedzi na pytania zawierające omawiane struktury)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie słownictwa związanego ze zmysłami,
– poszerzanie słownictwa (przymiotniki, przysłówki)

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianej struktury w interakcji w parach

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.