Angielski na wesoło z LOIP

Zabawna historyjka 51

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o stopniowaniu (comparison).

SŁOWNICTWO

TRY – próbować
SELL – sprzedać
TRUCK (Am.E.) – ciężarówka (Br.E. – LORRY)
A LOT OF – wiele, dużo
BECAUSE – ponieważ
HAD – forma przeszła czasownika HAVE – mieć
MILE – mila
ODOMETER (Am.E.) – licznik przejechanych mil (Br.E. MILOMETER)
MENTION – wspominać
HIS – jego
TOLD – forma przeszła czasownika TELL – powiedzieć
THERE IS – jest
POSSIBILITY – możliwość
MAKE EASIER – ułatwić
LEGAL – legalne
MATTER – liczyć się, mieć znaczenie
REPLY – odpowiedzieć
NEED – musieć, potrzebować (coś zrobić)
SAID – forma przeszła czasownika SAY – powiedzieć
HERE IS – oto
A FRIEND OF MINE – mój przyjaciel
OWN – posiadać
REPAIR SHOP – warsztat naprawy samochodów
SENT – forma przeszła czasownika SEND – posłać
TURN BACK – zawracać (tutaj cofnąć licznik)
THEN – wtedy, wówczas
SHOULD – powinien, powinna (wyrażamy powinność)
THE FOLLOWING WEEKEND – w następny weekend
MAKE A TRIP – wybrać się, pojechać
MECHANIC
– mechanik
WEEK
– tydzień
LATER
– później
ASK
– pytać
WHY
– dlaczego
ONLY
– tylko

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 1 m 11 s)

GRAMATYKA

Przymiotnik lub przysłówek możemy odmienić przez stopnie. Przymiotnik dobry w stopniu wyższym (comparative) to lepszy, a w stopniu najwyższym (superlative) to najlepszy. Podobnie stopniujemy przysłówek dobrze, który w stopniu wyższym ma formę lepiej, a w stopniu najwyższym najlepiej.

W dzisiejszej anegdotce dwukrotnie pojawia się forma stopnia wyższego, tj. easier i later. Dzisiaj chciałabym przypomnieć, jak stopniujemy przymiotniki i przysłówki.

STOPNIOWANIE REGULARNE

PRZYMIOTNIKI 1-SYLABOWE

ZASADA 1

fast – faster – the fastest
(szybki – szybszy – najszybszy)

Zasadniczo stopień wyższy jednosylabowego przymiotnika lub przysłówka tworzymy dodając końcówkę -er, a stopień najwyższy dodając -est.

ZASADA 2

late – later – latest
(późny – późniejszy – najpóźniejszy)

Do przymiotników i przysłówków jednosylabowych zakończony na -e dodajemy końcówkę -r, aby otrzymać stopień wyższy oraz -st, aby powstał stopień najwyższy.

ZASADA 3

big – bigger – biggest
(duży – większy – największy)

Jeżeli przymiotnik jest jednosylabowy, ma krótką samogłoskę i jest zakończony na pojedynczą spółgłoskę, to stopniujemy go przez podwojenie ostatniej spółgłoski, a następnie dodajemy końcówkę -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym.

PRZYMIOTNIKI 2-SYLABOWE

Przymiotniki dwusylabowe potrafią sprawić kłopot. Mamy tu kilka reguł. Warto jednak sprawdzić w słowniku, jak stopniujemy konkretny dwusylabowy przymiotnik lub przysłówek.

ZASADA 4

busy – busier – busiest
(zapracowany – bardziej zapracowany – najbardziej zapracowany)

Przymiotniki i przysłówki dwusylabowe zakończone na -y (w tym również -ly) stopniujemy przez zmianę samogłoski -y na -i, a następnie dodajemy końcówkę -er, aby otrzymać stopień wyższy oraz -est, aby powstał stopień najwyższy.

ZASADA 5

shockedmore shocked – most shocked
(zszokowany – bardziej zszokowany – najbardziej zszokowany)
shockingmore shocking – most shocking
(szokujący – bardziej szokujący najbardziej szokujący)
helpfulmore helpful – most helpful
(pomocny – bardziej pomocny najbardziej pomocny)
helplessmore helpless – most helpless
(bezradny – bardziej bezradny najbardziej bezradny)

Gdy przymiotnik kończy się na -ed, -ing, -ful lub -less, to stopniujemy go poprzedzając go w stopniu wyższym wyrazem more, a w stopniu najwyższym wyrazem most.

PRZYMIOTNIKI min. 3-SYLABOWE

ZASADA 6

creative – more creative – most creative
(kreatywny – bardziej kreatywny – najbardziej kreatywny)

Przymiotniki i przysłówki wielosylabowe stopniujemy poprzedzając je w stopniu wyższym wyrazem more, a w stopniu najwyższym wyrazem most.

ZESTAWIENIE

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

PRZYMIOTNIKI
(jaki? jaka? jakie?)

good – better best
(dobry – lepszy – najlepszy)

bad – worse worst
(zły – gorszy – najgorszy)

little (= small) – smaller smallest
(mały – mniejszy – najmniejszy)
Amerykańska odmiana angielskiego dopuszcza stosowanie form littler littlest w języku potocznym.

far – farther farthest
(daleki – dalszy – najdalszy) – w dużej odległości (fizycznie)
far –
further furthest
(daleki – dalszy – najdalszy) – odległy przenośnie, np. w czasie

PRZYSŁÓWKI
(jak?)

well – better best
(dobrze – lepiej – najlepiej)

badly – worse worst
(źle – gorzej – najgorzej)

little – less least
(mało – mniej – najmniej)

much / many – more most
(dużo – więcej – najwięcej)

far – farther farthest
(daleko – dalej – najdalej) – oddalony fizycznie
far –
further furthest
(daleko – dalej – najdalej) – oddalony np. w czasie

ZESTAWIENIE

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.