“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes). Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem przypomnimy sobie konstrukcję be+to+czasownik. Pełna lekcja dostępna na www.loip.pl. Angielski online z LOIP.

Zabawna historyjka 17

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie konstrukcję „to be to„, czyli „mieć coś zrobić”.

SŁOWNICTWO

GIVE A SPEECH – wygłosić mowę
MEDICAL – medyczny
JOT sth DOWN – zapisać coś
NOTES – notatki
BEFOREHAND – przedtem, zawczasu
UNFORTUNATELY – niestety
WHEN – kiedy
STAND – stać
IN FRONT OF – przed
COLLEAGUE – kolega / koleżanka z pracy
LATER – później
NIGHT – noc
FIND – zauważyć, odkrywać
READ – czytać
ASK – pytać
PHARMACIST – farmaceuta
IN THE AUDIENCEna widowni, wśród publiczności

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Oto fragment dzisiejszej anegdotki:
„A doctor is to give a speech at the medical symposium.”
(„Lekarz ma wygłosić mowę na sympozjum medycznym”.)

Konstrukcja to be to to odpowiednik polskiego zwrotu mieć coś zrobić.

ZASTOSOWANIE 1
Zarówno w polskim, jak i w angielskim stosujemy tę konstrukcję w poleceniach, kiedy mówimy, że ktoś jest zobowiązanym do czegoś, np.:
You are to wait here.
(Masz tutaj poczekać).

ZASTOSOWANIE 2
Zarówno w polskim, jak i w angielskim konstrukcja ta wyraża przyszłość w czasie przeszłym (tutaj stosujemy past simple), np.:
The future was to show that I was wrong.
(Przyszłość miała pokazać, że się myliłem).

ZASTOSOWANIE 3
Zarówno w polskim, jak i w angielskim stosujemy tę konstrukcję mówiąc o planach, ustaleniach czy zamiarach, np.:
He is to get a 10 per cent rise next month.
(W przyszłym miesiącu ma otrzymać dziesięcioprocentową podwyżkę).


Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.