Przymiotniki_złożone_compound_adjective_LOIP_angielski_online

Przymiotniki złożone (compound adjectives)

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim występują przymiotniki złożone, czyli takie, które składają się z dwóch wyrazów. Oto przykłady polskich przymiotników złożonych:
– jasnoniebieski
– dwulitrowy
– biało-czerwony
– polsko-angielski

ANGIELSKIE PRZYMIOTNIKI ZŁOŻONE

W języku angielskim dwa człony przymiotnika złożonego uporządkowane są w określone „związki”. Elementy te najczęściej piszemy z łącznikiem (-). Zauważmy, że rzeczownik będący elementem przymiotnika złożonego występuje w liczbie pojedynczej. Natomiast rzeczowniki w liczbie mnogiej często występują z dopełniaczem saksońskim (possessive 's), np. women’s clothes (odzież damska) lub children’s home (dom dziecka).
Czas przypomnieć sobie kilka związków.

ZWIĄZKI Z RZECZOWNIKIEM

LICZEBNIK + RZECZOWNIK
two-hour (dwugodzinny)
np. It’s only a two-hour drive.
seven-day (siedmiodniowy)
np. I’m in the middle of a seven-day squat challenge.

PRZYMIOTNIK + RZECZOWNIK
last-minute (typu last minute)
np. I have made a few last-minute changes to the presentation.
long-term (długoterminowy)
np. He signed a long-term contract with the studio.

RZECZOWNIK + PRZYMIOTNIK
duty-free (wolny od cła)
np. I bought the perfume in the airport’s duty-free shop.
brand-new (zupełnie nowy)
np. She showed me her brand-new car.

Compound adjectives przymiotniki złożone LOIP angielski online

ZWIĄZKI Z IMIESŁOWEM BIERNYM

ang. past participle, np. fashioned, paid, known

PRZYMIOTNIK + IMIESŁÓW BIERNY
old-fashioned (staromodny)
np. He wears really old-fashioned clothes.
middle-aged (w średnim wieku)
np. When she was 20, she married to a middle-aged businessman.

PRZYSŁÓWEK + IMIESŁÓW BIERNY
well-paid (dobrze płatny)
np. Do you have a well-paid job?
newly elected * (nowo wybrany)
np. We have a newly elected government in Poland.

* W związkach utworzonych z przysłówkiem zakończonym na -ly często nie mamy łącznika (-).

RZECZOWNIK + IMIESŁÓW BIERNY
battery-powered / wind-powered (zasilany baterią / energią wiatrową)
np. A battery-powered radio would be useful.
candle-lit (przy świecach) (lub candlelit)
np. She took a long warm candle-lit bath.

Przymiotniki złożone_compound_adjectives_LOIP_angielski_online

ZWIĄZKI Z IMIESŁOWEM CZYNNYM

ang. present participle, np. looking, fitting, saving

PRZYMIOTNIK + IMIESŁÓW CZYNNY
loose-fitting (luźny)
np. I wore a loose-fitting T-shirt and jeans.
easy-going (wyluzowany)
np. Her easy-going nature made her popular.

RZECZOWNIK + IMIESŁÓW CZYNNY
figure-hugging (dopasowany do figury)
np. I put on a black figure-hugging dress.
energy-saving (energooszczędny)
np. More funding is required to deploy energy-saving methods.

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Pamiętajmy trzymać się zasady i stosować liczbę pojedynczą rzeczownika będącego częścią przymiotnika złożonego:

roczny (kontrakt) – one-year (contract)
dwuletni (kontrakt) – two-year (contract)
jednopokojowe (mieszkanie) one-room (flat)
dwupokojowe (mieszkanie) two-room (flat)

Poznaj więcej różnic między językiem polskim a angielskim. Sprawdź cykl minikursów „Zerwij z błędami” przygotowany dla osób dbających o poprawność językową. Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniamy sięgając po polskie zasady i elementy w produkcji języka angielskiego.

Sprawdź, czy znasz różnicę między „odpowiedzialna osoba” a „osoba odpowiedzialna”.