Stopniowanie przymiotników i przysłówków (comparison)

Przymiotnik lub przysłówek możemy odmienić przez stopnie. Przymiotnik dobry w stopniu wyższym (comparative) to lepszy, a w stopniu najwyższym (superlative) to najlepszy. Podobnie stopniujemy przysłówek dobrze, który w stopniu wyższym ma formę lepiej, a w stopniu najwyższym najlepiej. Sprawdź, czy pamiętasz poniższe reguły stopniowania oraz omówione tu wyjątki.

STOPNIOWANIE REGULARNE

PRZYMIOTNIKI 1-SYLABOWE

ZASADA 1

fast – faster – the fastest
(szybki – szybszy – najszybszy)

Zasadniczo stopień wyższy jednosylabowego przymiotnika lub przysłówka tworzymy dodając końcówkę -er, a stopień najwyższy dodając -est.

ZASADA 2

late – later – latest
(późny – późniejszy – najpóźniejszy)

Do przymiotników i przysłówków jednosylabowych zakończony na -e dodajemy końcówkę -r, aby otrzymać stopień wyższy oraz -st, aby powstał stopień najwyższy.

ZASADA 3

big – bigger – biggest
(duży – większy – największy)

Jeżeli przymiotnik jest jednosylabowy, ma krótką samogłoskę i jest zakończony na pojedynczą spółgłoskę, to stopniujemy go przez podwojenie ostatniej spółgłoski, a następnie dodanie końcówki -er w stopniu wyższym lub -est w stopniu najwyższym.

PRZYMIOTNIKI 2-SYLABOWE

Przymiotniki dwusylabowe potrafią sprawić kłopot. Mamy tu kilka reguł. Warto jednak sprawdzić w siłowniku, jak stopniujemy konkretny dwusylabowy przymiotnik lub przysłówek.

ZASADA 4

busy – busier – busiest
(zapracowany – bardziej zapracowany – najbardziej zapracowany)

Przymiotniki i przysłówki dwusylabowe zakończone na -y (w tym również -ly) stopniujemy przez zmianę samogłoski -y na -i, a następnie dodajemy końcówkę -er, aby otrzymać stopień wyższy oraz -est, aby powstał stopień najwyższy.

ZASADA 5

shockedmore shocked – most shocked
(zszokowany – bardziej zszokowany – najbardziej zszokowany)
shockingmore shocking – most shocking
(szokujący – bardziej szokujący najbardziej szokujący)
helpfulmore helpful – most helpful
(pomocny – bardziej pomocny najbardziej pomocny)
helplessmore helpless – most helpless
(bezradny – bardziej bezradny najbardziej bezradny)

Gdy przymiotnik kończy się na -ed, -ing, -ful lub -less, to stopniujemy go poprzedzając go w stopniu wyższym wyrazem more, a w stopniu najwyższym wyrazem most.

PRZYMIOTNIKI min. 3-SYLABOWE

ZASADA 6

creative – more creative – most creative
(kreatywny – bardziej kreatywny – najbardziej kreatywny)

Przymiotniki i przysłówki wielosylabowe stopniujemy poprzedzając je w stopniu wyższym wyrazem more, a w stopniu najwyższym wyrazem most.

ZESTAWIENIE

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE

PRZYMIOTNIKI – ADJECTIVES

good – better best
(dobry – lepszy – najlepszy)

bad – worse worst
(zły – gorszy – najgorszy)

little (= small) – smaller smallest
(mały – mniejszy – najmniejszy)
Amerykańska odmiana angielskiego dopuszcza stosowanie form littler littlest w języku potocznym.

far – farther farthest
(daleki – dalszy – najdalszy) – w dużej odległości (fizycznie)
far –
further furthest
(daleki – dalszy – najdalszy) – odległy przenośnie, np. w czasie

PRZYSŁÓWKI – ADVERBS

well – better best
(dobrze – lepiej – najlepiej)

badly – worse worst
(źle – gorzej – najgorzej)

little – less least
(mało/trochę* – mniej – najmniej)

much / many – more most
(dużo* – więcej – najwięcej)

far – farther farthest
(daleko – dalej – najdalej) – oddalony fizycznie
far –
further furthest
(daleko – dalej – najdalej) – oddalony np. w czasie

* mało, trochę, dużo to w języku polskim liczebniki

ZESTAWIENIE

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

MINILEKCJA NA WESOŁO

W cyklu “Pół żartem, pół serio” mamy Zabawną historyjkę 62, w której wykorzystałam autentyczny materiał (joke) w celu przypomnienia zagadnienia stopniowania (comparison). Dzięki takiej minilekcji z anegdotką możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy formy. Natomiast załączona karta pracy pozwoli nam zweryfikować nabytą wiedzę.

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Doskonalisz gramatykę? Poczytaj o przymiotnikach złożonych.