LOIP_angielski i polski onlinena wesoło

Zabawna historyjka 45

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o czasownikach i zaimkach zwrotnych (reflexive verbs and pronouns).

SŁOWNICTWO

FRIEND – przyjaciel , przyjaciółka
ENJOY oneself – dobrze się bawić
AFTER – po
A FEW – kilka
ONE – jeden / jedna
COMPLAIN to somebody – żalić się komuś
THE OTHER – drugi / druga
EX – była / były
PART – część
BRAIN – mózg
LEFT – lewa
SIDE – stone
NOTHING – nic
RIGHT – w porządku
BE LEFT – zostać

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 27s)

GRAMATYKA

Oto fragment dzisiejszej anegdotki:
Two friends are in a club, dancing and enjoying themselves.
(Dwie przyjaciółki są w klubie, tańczą i się bawią).

Dzisiaj chciałabym omówić zaimki zwrotne (reflexive pronouns).

ZAIMEK ZWROTNY

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim mamy konstrukcje, w których wykonawca czynności jest jednocześnie jej obiektem, tzn. wykonuje on coś „na sobie”. W języku polskim tego typu strukturę tworzymy przy pomocy zaimków zwrotnych, tj. się oraz siebie, np.:
On się skaleczył = On skaleczył siebie.

Zauważmy, że słówko „się” nie zawsze pełni funkcję zaimka zwrotnego. Przykładowo – pytać się nie znaczy pytać siebie.

W języku angielskim również są zaimki zwrotne. Zwróćmy uwagę na różnicę w końcówkach. Forma liczby pojedynczej ma –self, a forma liczby mnogiej –selves.

-SELF / -SELVES = SIĘ lub SIEBIE

Oto krótkie przypomnienie form:

I hurt myself.
(Skaleczyłam/em się).
You hurt yourself.
(Skaleczyłaś/eś się).
He hurt himself.
(Skaleczył się).
She hurt herself.
(Skaleczyła się).
It hurt itself.
(Skaleczyło się).
We hurt ourselves.
(Skaleczyliśmy się).
You hurt yourselves.
(Skaleczyłyście/liście się).
They hurt themselves.
(Skaleczyły/li się).

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Spójrzmy na różnice między naszym językiem ojczystym a angielskim.

ZWROTNE W POLSKIM

Oto kilka przykładów czasowników, które w języku polskim są zwrotne, natomiast w angielskim nie są zwrotne.

umyć się have a wash (Br.E.) lub clean oneself up
wykąpać się have a bath (Br.E.) lub take a bath (Am.E.)
golić się have a shave (Br.E.) lub shave
ubierać siędress lub get dressed
wystroić siędress up
przebrać sięchange lub get changed
przesiąść się (środek lokomocji) – change (trains, buses etc.)
koncentrować sięconcentrate
relaksować sięrelax
spotykać się meet
zgubić się get lost
przeprowadzić sięmove lub move house (Br.E.)
otworzyć się (np. drzwi) – open
sprzedawać się (dobrze, szybko) – sell

ZWROTNE W POLSKIM I W ANGIELSKIM

Oto kilka podstawowych polskich czasowników zwrotnych i ich angielskich zwrotnych odpowiedników.

poczęstować się – help oneself
zachowywać się – behave oneself
bawić się – enjoy oneself
przedstawić się – introduce oneself
sprawdzić się – prove oneself
zmuszać się – force oneself
winić się – blame oneself
przygotować się* (psychicznie) – prepare oneself
skaleczyć się – hurt oneself
zajmować się (czymś) – busy oneself (with sth)

* PRZYGOTOWAĆ SIĘ:
prepare oneself
– oswoić się z myślą, że coś może nastąpić lub nieuchronnie nastąpi
prepare – wykonać pewne czynności, aby być gotowym do czegoś, na coś

Zabawna historyjka 27 omawia inne zastosowanie zaimków zwrotnych. Sprawdź, czy je znasz.