Angielski online z LOIP. Angielski na wesoło.

Zabawna historyjka 27

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Nie jest tajemnicą, że publikowane tu anegdotki muszą mieć interesujący element gramatyczny. Tym razem posłużymy się dowcipem przy powtórce informacji o angielskich zaimkach zwrotnych (np. myself, yourself etc.).

SŁOWNICTWO

MET – forma przeszła czasownika MEET – spotkać się
FIND – znaleźć
ASSIGN – przydzielić
THE SAME – ten sam
LONG-DISTANCE TRAIN – pociąg długodystansowy
INITIAL – początkowy
UNEASINESS – skrępowanie
BOTH – oboje
UPPER – górny, wyższy (znajdujący się powyżej czegoś)
LOWER – dolny, niższy (znajdujący się poniżej czegoś)
BERTH – kuszetka, koja
2 AM – 2 w nocy
LEAN OVER – przechylić się
MA’AM – proszę pani
BOTHER – przeszkadzać
BE KIND ENOUGH TO – być tak uprzejmym i / aby …
REACH OVER – wyciągnąć rękę
ANOTHER – kolejny
BLANKET – koc
AWFULLY – strasznie
COLD – zimny
BETTER – lepszy
IDEA – pomysł
REPLY – odpowiadać
JUST FOR TONIGHT – tylko dzisiaj
LET’S … – konstrukcja trybu rozkazującego dla 1 os. l. mn. (Let’s pretend. – Udawajmy.)
PRETEND – udawać
MARRIED – żonaty, zamężna
HAPPILY – ochoczo
WELL THEN – w takim razie
GET UP – wstać z łóżka
TAKE – brać, wziąć
YOURSELF – (ty) sam

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

– SELF = SIĘ / SIEBIE

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim mamy konstrukcje, w których wykonawca czynności jest jednocześnie jej obiektem, tzn. wykonuje on coś „na sobie”. W języku polskim tego typu strukturę tworzymy przy pomocy zaimków zwrotnych, tj. się oraz siebie, np.:
On się skaleczył = On skaleczył siebie.

Podobnie rzecz się ma w języku angielskim. Również posłużymy się zaimkami zwrotnymi, które tutaj mają końcówkę – self (w l. poj.) lub -selves (w l. mn.).

Oto krótkie przypomnienie form:

I hurt myself.
(Skaleczyłam/em się).
You hurt yourself.
(Skaleczyłaś/eś się).
He hurt himself.
(Skaleczył się).
She hurt herself.
(Skaleczyła się).
It hurt itself.
(Skaleczyło się).
We hurt ourselves.
(Skaleczyliśmy się).
You hurt yourselves.
(Skaleczyłyście/liście się).
They hurt themselves.
(Skaleczyły/li się).

– SELF = SAM

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:
Take it yourself.
(Weź go sam).

W języku angielskim zaimki zwrotne (np. myself, yourself itd.) mogą być użyte jako zaimki podkreślające, że osoba wykonała coś samodzielnie. Możemy je wstawić na końcu zdania lub bezpośrednio po podmiocie.

PORÓWNAJMY

She paid for herself.
Zapłaciła za siebie.

(zaimek zwrotny)

She paid for it herself.
Zapłaciła za to sama.

(zaimek podkreślający)

She herself paid for it.
Ona sama za to zapłaciła.

(zaimek podkreślający)

EACH OTHER = SIĘ = SIEBIE NAWZAJEM

W języku polskim zaimek zwrotny się / siebie może wskazywać na czynność zachodzącą między dwiema osobami, tj. wykonywaną wzajemnie, np.
Patrzyli sobie w oczy.
Tutaj zastosujemy zaimek each other:
They looked into each other’s eyes.

PORÓWNAJMY

The girls looked at each other.
Dziewczyny spojrzały na siebie (nawzajem).

each other = siebie (jedna na drugą)
The girls looked at themselves.
Dziewczyny spojrzały na siebie.

themselves = siebie (każda na siebie samą)

Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.