Wyrażamy i przyjmujemy pochwałę.

Dzisiaj przypomnimy sobie angielskie odpowiedniki polskich czasowników chwalić (kogoś) i chwalić się. Wszyscy lubimy zbierać pochwały i uznanie. To nas motywuje do działania i wzmacnia poczucie naszej wartości. Poniżej znajdziemy listę 10 zwrotów, którymi możemy wyrazić nasze uznanie i tym samym zachęcać innych do kolejnych prób i starań.

CHWALIĆ kogoś / coś = PRAISE

chwalić / wychwalać kogoś / coś za = praise sb / sth for sth
(wymowa: praise [preɪz])

She praised him for his success.
(Pochwaliła go za jego sukces).
I praised the firefighters for their courage.
(Pochwaliłam strażaków za ich odwagę.)

wychwalać pod niebiosa kogoś/ coś = praise somebody/something to the skies

He wasn’t very good, but his friends praised him to the skies.
(Nie był zbyt dobry, ale jego przyjaciele wychwalali go pod niebiosa).

CHWALIĆ SIĘ = BOAST lub BRAG

chwalić się / przechwalać się czymś – boast about / of sth lub brag about sth

He boasted / bragged about his prize.
(Pochwalił się nagrodą).
Parents enjoy boasting about their children’s achievements.
(Rodzice lubią chwalić się osiągnięciami swoich dzieci.)

WYRAŻAMY I PRZYJMUJEMY POCHWAŁĘ

10 konstruktywnych pochwał

Okazuje się, że pochwała pochwale nierówna. Z badań Carol S. Dweck w zakresie motywacji, osobowości i rozwoju wynika, że mówienie komuś, że jest mądry i najlepszy nie zachęca do podejmowania kolejnych starań (….skoro już ktoś jest mądry i najlepszy), podczas gdy chwalenie ciężkiej pracy i wysiłku kultywuje podnoszenie poprzeczki. Dlatego starajmy się pochwalić pomysł, wysiłek, wytrwałość lub inny element procesu.

 1. Well done! – Dobra robota!
 2. Great job! Dobra robota!
 3. Nice going! – Dobra robota!
 4. Way to go! – Tak trzymaj!
 5. You did it! – Udało ci się!
 6. I’m impressed (with your potential)! – Jestem pod wrażeniem twojego potencjału!
 7. I knew you could do it! – Wiedziałam, że dasz radę!
 8. You set such a good example to others! – Dajesz innym tak dobry przykład!
 9. I’m proud of you! – Jestem z ciebie dumna!
 10. Hard work paid off! – Trud się opłacił!

3 formy podziękowania za pochwałę

 1. I’m happy to hear that. Thank you. – Miło to słyszeć. Dziękuję.
 2. How kind. Thanks. – Jak miło. Dzięki.
 3. That means a lot to me. Thank you. – To dla mnie wiele znaczy. Dziękuję.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 35 s)

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź inne wpisy z tej kategorii.