A_vet_angielski_na_wesoło_z_LOIP

Zabawna historyjka 35

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem utrwalimy sobie zdania warunkowe typu 1 (first conditional).

SŁOWNICTWO

VET – weterynarz
FEEL ILL – czuć się chorym
SEE – zobaczyć
ASK A QUESTION – zadać pytanie
USUAL – zwykły
SYMPTOMS – objawy
OCCUR – występować, pojawiać się
INTERRUPT – przerywać
LOOK! – tutaj: Posłuchaj!
PATIENT – pacjent
TELL – wiedzieć (np. I can tell what … – Wiem, co …)
WHAT’S WRONG – co dolega, co jest nie tak
BY – przez
BY LOOKING – patrząc
NOD – przytaknąć
LOOK somebody UP AND DOWN – zmierzyć kogoś wzrokiem
WRITE OUT – wypisać
PRESCRIPTION – recepta
HAND something TO somebody – wręczyć / podać coś komuś
THERE YOU ARE. – Proszę. (kiedy coś podajemy)
IF – jeśli
WORK – działać
HAVE TO – musieć
PUT DOWN – uśpić (np. zwierzę)

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 51 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na zdanie z tekstu: 
If that doesn’t work, you will have to be put down.
(Jeśli to nie zadziała, będziesz musiała zostać uśpiona).

To przykład zdania złożonego, w którym zdanie podrzędne wyraża warunek, tj. jeśli to nie zadziała. Dzisiaj chciałabym przypomnieć, jak tworzymy i kiedy używamy tego typu zdania, znane także jako pierwszy okres warunkowy (first conditional).

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

W pierwszym okresie warunek, od którego spełnienia zależy to, o czym jest mowa w zdaniu głównym, dotyczy teraźniejszości lub przyszłości i jest możliwy do spełnienia. W języku angielskim warunek często odnosi się do przyszłości, ale wyrażony jest przez odpowiednią formę czasu teraźniejszego.

ZDANIE PODRZĘDNE
(tutaj mamy warunek)
ZDANIE GŁÓWNE
(tutaj mamy skutek)
If + czas teraźniejszy WILL
If it doesn’t work , you will have to be put down.
(Jeśli to nie zadziała, będziesz musiała zostać uśpiona).

ZDANIE GŁÓWNE
(tutaj mamy skutek)
ZDANIE PODRZĘDNE
(tutaj mamy warunek)
WILLif + czas teraźniejszy
You will have to be put downif it doesn’t work.
(Będziesz musiała zostać uśpiona,jeśli to nie zadziała).

Jak widzimy, możemy zmienić układ zdań. Należy pamiętać, że zaczynając zdanie od if musimy postawić przecinek między zdaniem podrzędnym a głównym.

Ucząc się o pierwszym okresie warunkowym warto zapamiętać inne spójniki wprowadzające zdanie podrzędne:

unless – jeżeli nie, o ile nie
provided (that) – pod warunkiem, że
providing (that) – pod warunkiem, że
on condition that – pod warunkiem, że
suppose (that) – a jeśli
supposing (that) – a jeśli
as long as – pod warunkiem, że; jeśli tylko


Przy okazji wspomnę, że to zagadnienie omówione zostało w moim minikursie
Zerwij z błędami gramatycznymi.
Sprawdź, czy ten kurs pomoże Ci zerwać z wieloma powszechnymi błędami, które spotykam w swojej pracy.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.