Zabawna historyjka 30 – wish + (that) clause

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu “Zabawna historyjka 30“, gdzie prezentowane są konstrukcje z czasownikiem wish (wish + (that) clause) wyrażające “pobożne” życzenia. Pragnieniom tym często towarzyszy żal, ponieważ realna sytuacja jest zazwyczaj dokładnie odwrotna do upragnionej.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

“Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (gramatyka, słownictwo, wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu “Zabawna historyjka 30“, dzięki któremu możemy powtórzyć sobie konstrukcje z czasownikiem wish (wish + that clause) wyrażające “pobożne” życzenia.

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (konstrukcje z wish) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki oraz parafrazowanie zdań),
– ćwiczenie komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (3 konstrukcje wish + that clause),
– dwa ćwiczenia utrwalające (parafrazowanie zdań).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej (parafrazowanie zdań) oraz wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie struktury wish + (that) clause).

Poziom: B2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.