Loip Angielski Online

Następstwo czasów w angielskim (sequence of tenses)

Strona Główna »  Gramatyka »  Następstwo czasów w angielskim (sequence of tenses)

Następstwo czasów w angielskim (sequence of tenses)

Następstwo czasów to zależność między czasami użytymi w zdaniu podrzędnym i nadrzędnym.
Często pojawia się w mowie zależnej (INDIRECT SPEECH), w której mamy tzw. backshift, czyli “cofanie czasu” (o jeden do tyłu), np. He said that he would never get married.

Brak następstwa czasów w języku polskim

Następstwo czasów nie występuje w języku polskim, co przysparza nam trochę trudności.
Przyjrzyjmy się zdaniu:

Myślałam, że będzie padać.

Zdanie nadrzędne jest wyrażone czasem przeszłym (Myślałam) .
Zdanie podrzędne ma formę czasu przyszłego (będzie padać).

Obecność następstwa czasów w języku angielskim

W języku angielskim mamy następstwo czasów.  
Użycie czasu przeszłego w zdaniu nadrzędnym wymusza użycie formy przeszłej czasownika w zdaniu podrzędnym.

Spójrzmy na tłumaczenie naszego zdania:
Myślałam, że będzie padać.

I thought that it would rain(it will rain)

Zdanie nadrzędne ma czas przeszły (I thought)
Zdanie podrzędne również ma formę przeszłą (it would rain).

Przypomnę, że WOULD to forma przeszła czasownika WILL.

Oto kolejny przykład:
Udawał, że nie potrafi pływać.

He pretended that he couldn’t swim. (he can’t swim)

Zdanie nadrzędne ma czas przeszły (He pretended)
Zdanie podrzędne również ma formę przeszłą (he couldn’t swim)

Przypomnę, że COULD to forma przeszła czasownika CAN.

DLA CHĘTNYCH:
Dlaczego w poniższym zdaniu nie zmieniamy czasu?
He says that he will never get married.

Odpowiedź tutaj
Ponieważ w zdaniu nadrzędnym (He says) mamy czas teraźniejszy

Poznaj kolejną strukturę, w której mamy różne czasy – Zdania podrzędne – future time clauses