Czasownik have

Dzisiaj przyjrzymy się słówku have, które pełni różne funkcje w zdaniu, tj. operatora/czasownika posiłkowego oraz „zwykłego” czasownika. Przypomnimy sobie kilkanaście zwrotów, w którym je spotykamy i sprawdzimy, kiedy może wystąpić w czasie ciągłym (continuous).

HAVE jako „operator”

Zanim omówimy czasownik have, przypomnę, że have to również „operator”*, który występuje w konstrukcjach have got (mieć) & have got to (musieć) oraz w czasach present perfect, np. I have seen her & I have been waiting for 3 hours. Przypomnę, że has to forma dla 3. os. l. poj. – he / she / it has.

Have jest operatorem* w konstrukcjach have got (mieć) oraz have got to (musieć):

I have got a cat.
I haven’t got a cat.

He has got a car.
He hasn’t got a car.
Have you got a cat?
Yes, I have. / No, I haven’t.

I’ve got to go home.
You haven’t got to leave. (Br.E)
When have you got to be back?

Have jest operatorem* w czasach present perfect:

I have been waiting for 3 hours.
I haven’t been waiting for 3 hours.

He has been waiting for 3 hours.
He hasn’t been waiting for 3 hours.

Have you been waiting for 3 hours?
Yes, I have. / No, I haven’t.

* Operator to czasownik posiłkowy, gwoli ścisłości.

HAVE jako czasownik

Na liście najczęściej występujących czasowników have jest na drugim miejscu. W roli zwykłego czasownika have, podobnie jak go czy see, nie połączy się z not (gon’t, seen’t, haven’t). W przeczeniach i pytaniach na pomoc wkracza odpowiedni operator, np. do, does, is, did itd.

I have a dog.
I don’t have a dog.
Do you have a dog?
Yes, I do. / No, I don’t.

He’s having a shower.
He isn’t having a shower.
Is he having a shower?
Yes, he is. / No, he isn’t.

I haven’t a car czy I don’t have a car?

W literaturze spotykam takie „nietypowe” zdania, np. I haven’t a clue czy I hadn’t a clue (zob. zdjęcie). Rodzimi użytkownicy języka angielskiego przekonują nas na forach internetowych, że tego typu konstrukcje brzmią nienaturalnie i archaicznie, szczególnie w amerykańskiej odmianie angielskiego. Lepiej powiedzieć I don’t have a clue lub I didn’t have a clue.

Poznaj Zabawną historyjkę 101, minilekcję z cyklu „Pół żartem, pół serio” (nauka angielskiego z wykorzystaniem żartu), która przedstawia zestawienie podstawowych form czasownika have. Artykuł wzbogacony został kartą pracy Premium, dzięki której możemy przećwiczyć i utrwalić znajomość omawianych tu konstrukcji.

Powszechne zwroty z czasownikiem HAVE

Spójrzmy na powszechne zwroty, w których Anglicy stosują czasownik have. W ich polskich tłumaczeniach nie zawsze znajdziemy czasownik „mieć”, dlatego pilnujmy się i stosujmy have, a nasz angielski nabierze naturalnego brzmienia, bez polskiego nalotu.

1. have breakfast / lunch / dinner etc.
(jeść śniadanie / lunch / późny obiad)
He doesn’t have breakfast.
(On nie je śniadania).

2. have a sandwich / a snack / a meal etc.
(jeść kanapkę / przekąskę / posiłek)
We had a snack before the class.
(Zjedliśmy przekąskę przed zajęciami).

3. have coffee / beer / water etc.
(pić kawę / piwo / wodę)
Would you like to have a cup of coffee?
(Czy chciałbyś napić się herbaty / kawy?)

4. have a pain / a headache / a backache / a toothache / a cold etc.
(odczuwać ból / ból głowy / ból pleców / ból zęba / być przeziębionym)
If he has a headache, he should take some aspirin.
(Jeśli boli go głowa, powinien wziąć aspirynę).

5. have a shower* / a bath*/ a wash / a shave etc.
(brać prysznic / kąpiel / umyć się / ogolić się)
I’ll just have a quick wash before we go out.
(Jeszcze szybko się umyję zanim wyjdziemy).

* take a shower & take a bath

6. have a chat / a talk / a discussion / an argument / a word etc.
(rozmawiać / prowadzić dyskusję / kłócić się / zamienić słówko)
We were just having a chat.
(Właśnie rozmawialiśmy)

7. have a walk / a run / a swim / a ride / a dance / a rest etc.
(pospacerować / pobiegać / popływać / przejechać się / potańczyć / odpoczywać)
Let’s have a swim this afternoon.
(Pójdźmy popływać dziś po południu).

8. have* a look / a bite / a sip
(rzucić okiem / wziąć gryza / wziąć łyka)
Can I have a look at your notes?
(Czy mogę rzucić okiem na twoje notatki?)

* take a look / a bite / a sip

9. have fun / a good time / a blast
(świetnie się bawić)
We’re at the party right now. We’re having a blast.
(Jesteśmy teraz na imprezie. Świetnie się bawimy).

10. have a try / a go
(spróbować)
I’m going to have a try.
(Spróbuję).

11. have a baby / be having a baby
(urodzić dziecko / być w ciąży)
She insisted on having the baby at home.
(Nalegała, aby urodzić w domu).

Kolejną minilekcją na wesoło, w której pojawia się czasownik have jest „Zabawna historyjka 67„. Ten artykuł przedstawia różne znaczenia czasownika have. Stosując go w powszechnych zwrotach, np. have breakfast czy have coffee, oczyścimy nasz angielski z polskiego „nalotu”. Artykuł wzbogacony został kartą pracy Premium, dzięki której możemy przećwiczyć i utrwalić omawiane zwroty.

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Czasownik HAVE w czasach ciągłych (continuous)

Przypomnę, że w angielskim mamy czasowniki wyrażające czynność (dynamic/action verbs) i czasowniki wyrażające stan (stative/state verbs). Co więcej, czasowniki wyrażające stan nie występują w czasach ciągłych, tj. continuous.

Kłopot polega na tym, że have znajdziemy zarówno w tej pierwszej grupie, jak i w tej drugiej.

I have …
I am having …

have = czynność (action)

Oto lista powszechnych wyrażeń, w których have określa czynność. Tutaj czasownik have możemy „zastąpić” innym czasownikiem, np. eat, drink, wash.

have breakfast / dinner
(jeść śniadanie / obiad)
(have = eat)

have (a) coffee / (a) beer
(pić kawę / piwo)
(have = drink)

have a bath / a wash / a shave
(brać kąpiel / umyć się / ogolić się)
(have = wash)

have a swim / a walk / a ride
(popływać / pospacerować / przejechać się)
(have = take / swim / ride)

have a rest / a nap
(odpocząć / zdrzemnąć się)
(have = take)

have fun / a good time / a nice day
(bawić się dobrze / spędzać miło czas / dzień)
(have = enjoy / spend)

have a day off / a holiday
(wziąć dzień wolnego / spędzać wakacje)
(have = take / enjoy)

have a chat / an argument
(uciąć sobie pogawędkę / pokłócić się)
(have = talk / argue etc.)

have a try / a go / a look
(spróbować / rzucić okiem)
(have = try / look)

have difficulty / trouble
(borykać się)
(have = experience)

I have …
I am having …
have = stan (state)

Tutaj have określa stan. Mówimy o stanie posiadania, relacjach, cechach oraz zdrowiu.

have a house / a flat
(posiadać dom / mieszkanie)
(have = own)

have a brother / a sister
(mieć brata / siostrę)
(have = own)

have a headache / flu
(mieć ból głowy / grypę)
(have = feel)

have a nice atmosphere
(mieć miłą atmosferę)
(have = be)

PORÓWNAJMY

He is having a shower now. = On teraz bierze prysznic.
Now he has a shower. = Teraz ma prysznic (np. właśnie mu go zainstalowali).

They are having coffee now. = Teraz piją kawę.
Now they have coffee. = Teraz mają kawę (np. właśnie ją dostali, kupili).

Ćwiczenia komunikacyjne

z czasownikami have got / has got

(rozwijające sprawność mówienia i nastawione na wykształcenie płynności i skuteczności wypowiedzi).