How is is outside?_rozmawiamy o pogodzie_Loip_angielski_online

Od skwaru po mróz

Dzisiaj wzbogacamy słownictwo związane z temperaturą powietrza. Poznasz angielskie odpowiedniki takich słów jak skwarno, czy mroźno. Co więcej, dowiesz się, dlaczego, w odróżnieniu od języka polskiego, w angielskim po wyrażeniu „it is” stosujemy przymiotnik.

PYTAMY o pogodę i temperaturę

What is the weather like today?
How’s the weather today?
(Jaka jest dzisiaj pogoda?)
What is it like out there?
How is it outside?
(Jak jest na dworze?)

What’s the temperature outside today?
(Jaka jest dzisiaj temperatura na dworze?)
How cold is it outside?
(kiedy wiesz, że jest zimno)
(Jak zimno jest na dworze?)
How hot is it outside?
(kiedy wiesz, że jest gorąco)
(Jak ciepło jest na dworze?)

KIEDY JEST CIEPŁO

It is boiling hot. lub It is scorching hot.
(Jest skwarno / upalnie).
It’s sultry.
lub It’s muggy.
(Jest parno).
It’s hot.
(Jest gorąco).
It’s warm.
(Jest ciepło)
.

It is 20 degrees (Celsius).
(Jest 20 stopni (Celsjusza)).
It is around 20 degrees.
(Jest około 20 stopni).

KIEDY JEST ZIMNO

It’s cool.
(Jest chłodno).
It’s chilly.
(Jest dość zimno).
It’s cold.
(Jest zimno).
It’s freezing (cold).
(Jest mróz / mroźno).

It’s around freezing.
(Jest około zera).
It’s below freezing.
(Jest poniżej zera).
It is minus 5 degrees (Celsius).
(Jest minus 5 stopni (Celsjusza)).

GRAMATYKA

„puste” it – dummy it

Mówiąc o pogodzie stosujemy zaimek it (this). Zauważmy, że nie tłumaczymy tego słowa, ponieważ tutaj jest to zaimek typu empty (pusty) lub dummy (sztuczny).

czasowniki łącznikowe – linking verbs

W języku angielskim czasownik „być” (BE) jest czasownikiem łącznikowym (copula verb, linking verb), podobnie jak seem czy become. Musimy pamiętać o tym, aby stosować po nich przymiotniki, a nie przysłówki.

w języku angielskim
czasownik łącznikowy + przymiotnik
LINKING VERB + ADJECTIVE

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (treść widoczna na ilustracji)

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź wpis na temat opadów.