Oto kolejna minilekcja z anegdotką. Przypomnimy sobie przymiotniki ANOTHER i OTHER. Zapraszam na www.loip.pl

Zabawna historyjka 10

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie przymiotniki another i other.

SŁOWNICTWO

COMPLAIN (to sb) – skarżyć się (komuś)
ANOTHER – inny, kolejny
ALL – wszystko
ANYMORE (pot.) (= NOWADAYS) – obecnie
FIGHT – kłócić się
UPSET – w złym humorze
LOST – forma przeszła czasownika LOSE – zgubić, stracić
POUND – funt (454 gramy)
WHY – dlaczego
JUST – po prostu
LEAVE – odejść, zostawić (kogoś)
ASK – pytać
THE OTHER – druga
FRIEND – przyjaciółka
WOULD LIKE – chciałbym (tryb przypuszczający czasownika chcieć)
FIRST – najpierw

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Dzisiaj chciałabym przypomnieć konstrukcje, w których stosujemy przymiotniki another (kolejny, inny) i other (kolejne, inne).

Spójrzmy na zdanie z tekstu: 
I’d like to lose another 10 pounds.
(Chciałabym stracić kolejne 10 funtów).

ANOTHER & OTHER
z liczebnikiem

ANOTHER + liczebnik+ rzeczownik w liczbie mnogiej
I’m going to have another 2 sisters.
(Będę miał kolejne 2 siostry). Bliźniaczki ;)

liczebnik + OTHER + rzeczownik w l. mnogiej
There are 2 other problems.
(Są dwa inne problemy).

ANOTHER & OTHER
bez liczebnika

ANOTHER + rzeczownik w l. pojedynczej
I’m going to have another sister.
(Będę miał kolejną siostrę).

OTHER + rzeczownik  w l. mnogiej
I have other problems.
(Mam inne problemy).


OTHER + rzeczownik niepoliczalny
Other travel information can be obtained by calling the freephone number.
(Inne informacje dotyczące podróży można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów?
Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio