Polski przyimek OD (wskazujący moment poczatkowy) ma dwa angielskie odpowiedniki: FROM i SINCE. Sprawdź, czy poprawnie je stosujesz. EFL Angielski z LOIP.

Kiedy FROM, a kiedy SINCE?

Polski przyimek od, wprowadzający określenie czasu będące momentem początkowym, ma dwa angielskie odpowiedniki: FROM i SINCE. Uproszczając co nieco, pokażę kiedy stosujemy który.

FROM … TO …

Podając moment początkowy i końcowy zawsze stosujemy konstrukcję z FROM, np.

I was only there from 11:30 to 1 o’clock.
(Byłem tam tylko od 11:30 do 13.00).

FROM
(początek i koniec w przeszłości)

Wskazując moment początkowy w przeszłości czynności zakończonej, użyjemy przyimka FROM, np.

We were friends from that day forward.
(Byliśmy przyjaciółmi od tego dnia).

FROM
(początek w teraźniejszości lub przyszłości)

FROM zastosujemy podajac moment poczatkowy majacy miejsce w przyszłości lub w chwili obecnej, np.

From now on, I will be working only in the mornings.
(Od teraz będę pracował tylko rano).


He’ll be working here from tomorrow.
(Będzie tu pracował od jutra).

SINCE
(początek w przeszłości)

SINCE stosujemy, kiedy moment początkowy zaistniał w przeszłości, a czynność trwa do chwili obecnej, np.
I have been working here since yesterday.
(Pracuję tutaj od wczoraj).

PAMIĘTAJ! Stosujemy tutaj czas present perfect.

Doskonalisz gramtykę? Sprawdź wpis na temat przyimka PRZEZ (across, along i over).