Polski przyimek OD (wskazujący moment poczatkowy) ma dwa angielskie odpowiedniki: FROM i SINCE. Sprawdź, czy poprawnie je stosujesz. EFL Angielski z LOIP.

Kiedy FROM, a kiedy SINCE?

Polski przyimek od, wprowadzający określenie czasu będące momentem początkowym, ma dwa angielskie odpowiedniki: FROM i SINCE. Uproszczając co nieco, pokażę kiedy stosujemy który.

FROM … TO …

Podając przedział czasowy stosujemy konstrukcję z FROM, np.

I was only there from 11:30 to / till 1 o’clock.
(Byłem tam tylko od 11:30 do 13.00).

FROM
(początek i koniec w przeszłości)

Wskazując moment początkowy w przeszłości czynności zakończonej, użyjemy przyimka FROM w określonych wyrażeniach, np.
🠺 from that day forward
🠺 from that day on(wards)
🠺 from that time on(wards)

We were friends from that day forward.
(Byliśmy przyjaciółmi od tego dnia).

FROM … (ON) lub STARTING
(początek w teraźniejszości lub przyszłości)

FROM zastosujemy podając moment początkowy mający miejsce w przyszłości lub w chwili obecnej, np.

From now on, I will be working only in the mornings.
(Od teraz będę pracował tylko rano).


He’ll be working here from tomorrow (on).
He’ll be working here starting tomorrow.
(Będzie tu pracował od jutra).

SINCE
(początek w przeszłości)

SINCE stosujemy, kiedy moment początkowy zaistniał w przeszłości, a czynność trwa do chwili obecnej (stosujemy tutaj czas present perfect) np.
I have been working here since yesterday.
(Pracuję tutaj od wczoraj).

PAMIĘTAJ! Stosujemy tutaj czas present perfect.

Doskonalisz gramatykę? Sprawdź wpis na temat przyimka PRZEZ (across, along i over).