Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z przyimkiem PO, np.: po kolei, po kosztach i po godzinach. Angielski z LOIP.

Wyrażenia z PO

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich fraz z przyimkiem PO. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane wyrażenia.

23 wyrażenia z PO

cz.1 (1 – 12)

1. po cichu – quietly
(nie robiąc hałasu)
He slipped quietly out of the back door.
(Wyślizgnął się po cichu przez tylne drzwi).

2. po kryjomu – stealthily lub secretly
(w tajemnicy przed kimś)
He had stealthily followed his victim.
(Po kryjomu podążał za swoją ofiarą).

3. po pijanemu – drunkenly
(w stanie nietrzeźwym)
He sang drunkenly.
(Śpiewał po pijanemu).

4. po prostu – simply
(mówiący podkreśla, że użyte wyrażenie jest oczywiste i nie wymaga uzasadnienia)
We simply don’t have the resources to compete with large corporations.
(Po prostu nie mamy środków, aby konkurować z dużymi korporacjami).

5. po części – partly
(do pewnego stopnia, częściowo)
The house is partly owned by her father.
(Dom jest częściowo własnością jej ojca).

6. po trochu – bit by bit lub little by little
(niewielkimi porcjami, co jakiś czas)
He saved up the money bit by bit.
(Po trochu zaoszczędził pieniądze).

7. po kolei – in turn lub one by one
(w określonym porządku)
Each of us takes a break in turn.
(Każdy z nas po kolei robi sobie przerwę).

8. po lewej / prawej – on the left / right
(znajdujący się po lewej stronie lub po prawej)
He likes to sleep on the right side of the bed.
(Lubi spać po prawej stronie łóżka).

9. po obu stronach (z każdej strony) on either side
Two large screens stood on either side of the stage.
(Po obu stronach sceny stały dwa duże ekrany).

10. po drugiej stronie – on the other side lub across (np. the street)
(po przeciwnej stronie)
A man stood watching me from the other side of the road.
(Mężczyzna stał obserwując mnie z drugiej strony drogi).

11. po kosztach – at cost
(bez zysku dla sprzedającego)
His uncle’s a car dealer and let him buy the car at cost.
(Jego wuj jest dilerem samochodowym i pozwolił mu kupić samochód po kosztach).

12. po godzinach – after hours
(po upływie czasu, który obowiązkowo należy spędzać w danej pracy)
I often do some of my own work after hours.
(Często wykonuję część własnej pracy po godzinach).

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z przyimkiem PO, np.: po kolei, po kosztach i po godzinach. Angielski online z LOIP.

ODTWÓRZ NAGRANIE

23 wyrażenia z PO

cz.2 (13 – 23)

13. po kostki – ankle-deep
po kolana – knee-deep
po pas – waist-deep
po szyję – neck deep

We walked through the field, knee-deep in mud.
(Przeszliśmy przez pole, po kolana w błocie).

UWAGA:
siedzieć / tkwić w czymś po uszy
be up to your eyeballs in sth
(w maksymalnym stopniu)
I’m up to his eyeballs in debt.
(Siedzę po uszy w długach).

14. po raz pierwszy / po raz ostatni – for the first / for the last time
For the first time in his life he felt truly happy.
(Po raz pierwszy w życiu czuł się naprawdę szczęśliwy).

15. po staremu – same old same old
(tak, jak było przedtem, bez zmian)
Nothing interesting’s going on – just same old same old.
(Nic ciekawego się nie dzieje – po staremu).

16. po chwili – after a while
(po krótkim odcinku czasu)
My suitcase began to feel really heavy after a while.
(Po chwili moja walizka zaczęła być naprawdę ciężka).

17. po namyśle (po zastanowieniu) – on reflection lub on second thought (Am.E.) / on second thoughts (Br.E.)
(po krótkim rozważeniu czegoś)
On mature reflection we have decided to decline their offer.
(Po głębszym namyśle, postanowiliśmy odrzucić ich ofertę).

18. po fakcie – with / in hindsight lub after the fact
(wtedy, gdy już coś się wydarzyło i nie można tego zmienić)
Things can often become clear with hindsight.
(Rzeczy często stają się jasne po fakcie).

19. po zmroku – after dark
(po zachodzie słońca)
It isn’t safe to leave the house after dark.
(Nie jest bezpiecznie wychodzić z domu po zmroku).

20. po dziś dzień – to this day
(do chwili obecnej)
To this day nobody knows what happened to him.
(Do dziś nikt nie wie, co się z nim stało).

21. po moim trupie – over my dead body
(używane dla podkreślenia stanowczego sprzeciwu)
You’ll marry him over my dead body!
(Wyjdziesz za niego po moim trupie!)

22. po wszystkim – (it’s) over
(tak, że to, o czym mowa, bezpowrotnie mija lub się kończy i nie można już tego odwrócić)
One strong move and it will be over .
(Jeden mocny ruch i będzie po wszystkim).

23. po „ptokach” / po zawodach – too late
(tak, że nie da się już zmienić tego, co się stało)
He shouted a warning but it was too late.
(Krzyknął, aby ostrzec, ale było już po zawodach).

Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych fraz z przyimkiem PO, np.: po zmroku, po chwili i po fakcie.

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź, czy poprawnie używasz te wyrażenia z przyimkiem z.