Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich wyrażeń z przyimkiem Z, np. z pozoru z bliska z daleka i inne. Angielski online z LOIP. Wyrażenia przyimkowe z przyimkiem z.

Angielskie tłumaczenia polskich wyrażeń z przyimkiem Z

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń z przyimkiem Z . Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

12 wyrażeń z przyimkiem z

1. z góry – in advance
(zanim jakiś fakt nastąpi)
Many thanks, in advance, for your help.
(Z góry dziękuję za pomoc).

2. z miejsca – immediately
(natychmiast)
The telephone rang, and I answered it immediately.
(Zadzwonił telefon i z miejsca go odebrałem).

3. z bliska – close up lub up close
(z niedaleka)
I saw that he was very attractive because I could see him close up.
(Widziałam, że jest bardzo atrakcyjny, ponieważ mogłam go zobaczyć z bliska).

4. z daleka – from afar lub from a distance
(z dużej odległości lub z odległego miejsca)
He watched me from afar.
(Obserwował mnie z daleka).

5. z rzędu / pod rząd – in a row
(nadawca wskazuje na to, ile obiektów danego typu wystąpiło bez przerwy pomiędzy nimi)
For three years in a row they went on holiday to Spain.
(Przez trzy lata z rzędu jeździli na wakacje do Hiszpanii).

6. z grubsza – roughly
(w przybliżeniu, nie przykładając wagi do szczegółów)
A new kitchen will cost roughly $6,000.
(Nowa kuchnia będzie kosztować z grubsza 6 000 $).

7. z ciekawości – out of curiosity
(z silnej chęci dowiedzenia się czegoś)
Just out of curiosity he decided to go through the files.
(Z czystej ciekawości postanowił przejrzeć pliki).

8. z pozoru – seemingly
(mówiąc o czymś, co tak naprawdę nie ma danej cechy, ale sprawia wrażenie ją mieć)
The police were investigating the three seemingly unrelated murders.
(Policja badała trzy z pozoru niezwiązane ze sobą morderstwa).

9. z powodu – because of lub due to
(wskazując przyczynę)
The flight was delayed because of bad weather.
(Lot został opóźniony z powodu złej pogody).

10. z wyjątkiem – except for
(wyłączający z zakresu odniesienia zdania element, którego nazwa użyta jest po tym wyrażeniu)
The shop is open every day except for Sunday.
(Sklep jest otwarty codziennie z wyjątkiem niedzieli).

11. z pewnością – certainly lub definitely
(bez wątpienia lub z dużą dozą prawdopodobieństwa)
The hotel fitness centre is definitely worth a visit.
(Z pewnością warto odwiedzić hotelowe centrum fitness).

12. Z przyjemnością. – With pleasure.
(chętnie)
„Give the kids a hug for me.” „With pleasure.”
(„Uściskaj dzieci ode mnie”. „Z przyjemnością.”)

PODSUMOWANIE

Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich wyrażeń z przyimkiem Z, np.: z pozoru, z bliska, z daleka i inne. Angielski online z LOIP. Wyrażenia przyimkowe z przyimkiem z.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Sprawdź wyrażenia ze słowem TAK.