Zabawna historyjka 24

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o zaimkach one i ones, które pozwalają nam uniknąć niezręcznych powtórzeń.

SŁOWNICTWO

AFTER – po
(Easter) EGG HUNT – poszukiwanie jajek wielkanocnych
EASTER SUNDAY – Wielka Niedziela
FARM – gospodarstwo
DECIDE – zdecydować
PLAY A PRANK (on sb) – wykręcić (komuś) numer
SNEAK INTO – zakraść się do
CHICKEN COOP (Am.E.) – kurnik
REPLACE sth WITH sth – podmieniać, zastąpić coś czymś
BRIGHTLY COLORED (Am.E) – jaskrawy (Br.E. coloured)
MINUTES LATER – już po paru minutach
ROOSTER (Am.E) – kogut (Br.E. cock)
WALK IN – wejść 
SPOT – zauważyć, dostrzec
STORM OUT – wybiec jak burza
YELL – krzyczeć
DAMN YOU! – Niech cię szlag!
PEACOCK – paw
YOU’LL BE SORRY! – Pożałujesz!

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Spójrzmy na zdanie z dzisiejszej anegdotki: 
„He replaces every white egg with a brightly colored one”.
(Podmienia każde białe jajko kolorowym).

Tutaj one to zaimek, a nie liczebnik.

One i ones to zaimki, które pozwalają nam uniknąć niezręcznego powtórzenia rzeczownika, który już wcześniej pojawił się w rozmowie.

PORÓWNAJMY:

The train was crowded so we decided to catch a later train.
(Pociąg był zatłoczony, więc postanowiliśmy złapać późniejszy pociąg).

The train was crowded so we decided to catch a later one.
(Pociąg był zatłoczony, więc postanowiliśmy złapać późniejszy).

ONE = rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej (np. train)

I prefer green apples to red apples.
(Wolę zielone jabłka od czerwonych jabłek).

I prefer green apples to red ones.
(Wolę zielone jabłka od czerwonych).

ONES = rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej (np. apples)

Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.