All_everything_LOIP_angielski_polski_online

Wszystko: all czy everything?

Polski zaimek wszystko ma dwa powszechnie stosowane angielskie odpowiedniki, tj. all oraz everything. Sprawdź, czy wiesz, kiedy stosujemy który.

WSZYSTKO = ALL

Współcześnie all rzadko występuje bez towarzystwa. Samo all mamy w kilku utartych zwrotach, np.:

That’s all.
(To wszystko).
All is well / good.
(Wszystko w porządku / dobrze).
All is not lost yet.
(Jeszcze nie wszystko stracone).
When all is said and done …
(Gdy wszystko już zostało powiedziane …)

WSZYSTKO = EVERYTHING

Poza wyżej omówionymi utartymi zwrotami, w których stosujemy all, angielskim odpowiednikiem polskiego zaimka wszystko jest słowo everything, np.:

Everything will be fine.
(Wszystko będzie dobrze).
Everything
is mine.
(Wszystko jest moje).
She lost everything.
(Straciła wszystko).
Tell me everything.
(Powiedz mi wszystko).

WSZYSTKO = ALL lub EVERYTHING

W zdaniach względnych polskie wszystko ma dwa odpowiedniki, tj. all i everything, które mają na tyle podobne znaczenie, że możemy stosować je zamiennie. Aczkolwiek mam wrażenie, że częściej słyszę tutaj all niż everything.

I’m doing all (that) I can to help her.
I’m doing
everything (that) I can to help her.
(Robię wszystko, co mogę, aby jej pomóc).

All (that*) we’ve worked for is lost.
Everything (that*) we’ve worked for is lost.
(Wszystko, nad czym pracowaliśmy, przepadło).

This is all (that*) I need.
This is everything (that*) I need.
(To wszystko, czego potrzebuję).

Czasami „wszystko, co” oznacza niewielką ilość czy liczbę potrzebną komuś, kto nie wymaga wiele lub nie ma wysokich oczekiwań. W tym przypadku użyjemy all (that), np.:

This is all (that*) I need.
(To wszystko, czego potrzebuję).
All (that*) I am asking for is a little respect.
(Wszystko, o co proszę, to trochę szacunku).

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Wszystko, co … = All that* / Everything that* (what)

Dla osób dbających o poprawność językową przygotowałam cykl minikursów „Zerwij z błędami”. Sprawdź, jakie błędy najczęściej spotykam w swojej pracy i upewnij się, że mówisz poprawnie.

* that możemy tutaj pominąć

Tutaj kolejny wpis poświęcony wyrazom kłopotliwym, tym razem most i the most.