Poznaj różnicę pomiędzy THE MOST (naj …, najbardziej lub najwięcej) i MOST (bardzo lub większość). Dowiedz się, kiedy stosujemy który i sprawdź, czy używasz je poprawnie. Angielski z LOIP.

Kłopotliwe THE MOST i MOST

Dzisiaj przyjrzymy się różnicy pomiędzy THE MOST (naj …, najbardziej lub najwięcej) i MOST (bardzo lub większość) . Dowiesz się, kiedy stosujemy który i sprawdzisz, czy używasz je poprawnie.

THE MOST = naj…

THE MOST + długi* przymiotnik
It was the most terrifying experience of my life.
(To było najbardziej przerażające doświadczenie mojego życia).

*min. dwusylabowy (np. helpful – more helpful – the most helpful)

THE MOST = najbardziej

czasownik + THE MOST
Sometimes the truth hurts the most.
(Czasami prawda boli najbardziej).
They all cried, but your daughter cried the most.
(Wszyscy płakali, ale najbardziej płakała twoja córka).

W potocznym angielskim the poprzedzające przysłówek w stopniu najwyższym jest często pomijane, dlatego usłyszymy:
Sometimes the truth hurts most.
They all cried, but your daughter cried most.
He can run fastest.

THE MOST = najwięcej

THE MOST + rzeczownik
Ian earns the most money in our family.
(Ian zarabia najwięcej pieniędzy w naszej rodzinie).
Who has the most kids?
(Kto ma najwięcej dzieci?)

MOST = bardzo

MOST + przymiotnik
You are a most kind person.
(Jesteś bardzo życzliwą osobą).

MOST = większość

MOST + rzeczownik
(mówiąc ogólnie o większości czegoś)
Most people like animals.
(Większość ludzi lubi zwierzęta)

MOST + OF + the/my/these + rzeczownik
(mówiąc o większości danej grupy rzeczy lub ludzi)
Most of my friends have pets.
(Większość moich przyjaciół ma zwierzęta.)

Dlaczego po polsku WIĘKSZOŚĆ JEST,
a po angielsku MOST IS lub ARE?

W języku polskim, czasownik pozostaje w zgodzie z liczebnikiem nieokreślonym, dlatego mamy tutaj czasownik w liczbie pojedynczej (a dokładniej, czasownik w 3 osobie l.poj. rodzaju nijakiego, np.: jest, było, ogląda itd.)

Większość pieniędzy wydano na ten cel.
Większość dzieci ogląda ten program.

W języku angielskim czasownik pozostaje w zgodzie z rzeczownikiem, a nie z liczebnikiem, stąd:

Most of the money was spent.
Most of those people were killed.

PODSUMOWANIE

Poznaj różnicę pomiędzy THE MOST (naj …, najbardziej lub najwięcej) i MOST (bardzo lub większość). Dowiedz się, kiedy stosujemy który i sprawdź, czy używasz je poprawnie. Angielski z LOIP.

Sprawdź kolejny wpis poświęcony wyrazom kłopotliwym, tym razem all i everything.