GET z imiesłowem biernym, np. get something done

Na liście 100 najczęstszej używanych słów, get widnieje na pozycji 47. i jest 5. w grupie czasowników (po be, have, do i say). Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się konstrukcjom, często potocznym, w których mamy czasownik get w towarzystwie imiesłowu biernego* (past participle).

* imiesłów bierny to 3. forma czasownika, np. watched, washed (w przypadku czasowników regularnych) oraz done, seen (w przypadku tych nieregularnych).

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.


KONSTRUKCJA 1

GET + past participle
(GET + imiesłów bierny)

Ta konstrukcja ma charakter zwrotny i oznacza „się„. Podmiot zdania, w którym mamy tę konstrukcję, jest jednocześnie wykonawcą i odbiorcą czynności. Oto kilka powszechnych zwrotów:
get dressed ( = ubrać się),
get washed (= umyć się),
get married (= ożenić się),
get divorced (= rozwieść się),
get tired (= zmęczyć się),
get bored (= znudzić się).

KONSTRUKCJA 2

GET + past participle
(GET + imiesłów bierny)

Ta konstrukcja jest taką potoczną wersją strony biernej, stosowaną w przypadku czynności krótkich, przypadkowych, niezamierzonych, często niefortunnych, np.:

He got caught by the police. = He was caught by the police.
(Został złapany przez policję).

KONSTRUKCJA 3

GET + object + past participle
(GET + dopełnienie + imiesłów bierny)

Taka konstrukcja oznacza „skończyć coś robić / zrobić”, np.:

It will take Alan another hour to get this report prepared.
lub It will take Alan another hour to finish preparing this report.
lub It will take Alan another hour to prepare this report.
(Przygotowanie tego raportu zajmie Alanowi kolejną godzinę).

Wykonawcą czynności jest Alan.

KONSTRUKCJA 4

Jeśli Alan zrobił sobie krzywdę, również może skorzystać z konstrukcji et something done, np. get something caught / trapped / stuck
Alan got his foot caught in the wire.
(Alan zaplątał się w drut).

KONSTRUKCJA 5

GET + object + past participle
(GET + dopełnienie + imiesłów bierny)

Ta konstrukcja jest potoczną wersją have something done.

He must get his car fixed. (informal) lub He must have his car fixed.
(Musi zlecić naprawę samochodu).

Zarówno have something done, jak i get something done występują tam, gdzie w grę wchodzi zlecenie wykonania jakiejś czynności osobom trzecim. Podmiot zdania często musi komuś innemu zlecić wykonanie danej czynności, ponieważ sam nie potrafi lub nie może tego zrobić, np. naprawić zegarek czy obciąć włosy. Podmiot zdania jest tutaj często klientem.

HAVE + object + past participle
(HAVE + dopełnienie + imiesłów bierny)

Zwróćmy uwagę, że odmianie podlega jedynie czasownik HAVE, a reszta konstrukcji pozostaje nieodmienna / stała.

Oto przykłady zdań, w których Alan informuje nas o zleceniu odmalowania swojego biura.

ZESTAWIENIE

konstrukcje get + past participle

Doskonalisz gramatykę? Sprawdź wpis o przymiotnikach zakończonych na -ed lub -ing.

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu