Loip - angielski i polski online

Przetłumaczyć: translate czy interpret?

Po polsku przełożyć coś z jednego języka na inny to przetłumaczyć, a osoba, która się tym zajmuje to tłumacz. W angielskim mamy dwa odpowiedniki czasownika przetłumaczyć, tj. translate i interpret. Wiele osób używa tych słów zamiennie, stąd potencjalny klient kontaktuje się z tłumaczem mówiąc, że szuka tłumacza (= translator), podczas gdy w rzeczywistości szuka tłumacza (=interpreter) lub na odwrót. Dzisiaj poznamy różnicę między tymi dwoma dziedzinami.

PRZETŁUMACZYĆ = TRANSLATE

Translate stosujemy, kiedy tłumaczenie odnosi się do tekstu, wypowiedzi pisemnej *.

Could you translate this text from Italian into English?
(Czy mógłbyś przetłumaczyć ten tekst z włoskiego na angielski?
)

Oto inne znaczenia czasownika translate:
– przekładać się, być rezultatem
– oznaczać
– przybierać formę

* W języku potocznym usłyszymy translate w odniesieniu do wypowiedzi również ustnej.

PRZETŁUMACZYĆ = INTERPRET

Interpret stosujemy, kiedy tłumaczenie odnosi się do wypowiedzi ustnej.

During lunch, I interpreted for Igor, who didn’t speak English.
Podczas lunchu tłumaczyłam dla Igora, który nie mówił po angielsku.

Oto inne znaczenia czasownika interpret:
– interpretować (rozumieć czyjeś słowa jako)
– interpretować (objaśniać znaczenie)

WYMOWA

Słowo miejsce również potrafi sprawiać kłopoty. Sprawdź, jak i dlaczego.