Place czy space? Sprawdź, czy poprawnie używasz te dwa słowa. LOIP Angielski online

Place czy space?

Większość wyrazów w języku polskim, jak i w angielskim, jest wieloznaczna. Na swoich lekcjach spotykam się z błędami wynikającymi z wieloznaczności. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm znaczeniom słowa miejsce i ich angielskim odpowiednikom.

MIEJSCE = wolna przestrzeń

Miejsce to «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić». Taką definicję Słownik języka polskiego PWN podaje jako pierwszą.

SPACE lub ROOM
(place)
There is no more space / room in the boot.
(Nie ma więcej miejsca w bagażniku).


Is there any space / room for my clothes in that cupboard?
(Czy w tamtej szafie jest miejsce na moje ubrania?)

Tutaj space i room są rzeczownikami niepoliczalnymi.

MIEJSCE = lokalizacja lub obiekt

Miejsce to «część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym celom». Mamy kilka angielskich odpowiedników, m.in. place i site.

A PLACE
Make sure you keep the key in a safe place.
(Upewnij się, że trzymasz klucz w bezpiecznym miejscu).

A SITE
(miejsce wypadku / bitwy lub teren)
This is the site of the accident.
(To jest miejsce wypadku).

Rzeczowniki place i site policzalne, dlatego możemy utworzyć liczbę mnogą, tj. places i sites.

Sprawdź inne wpisy na temat niektórych wyrazów kłopotliwych.