Sprawdź, kiedy możemy zastosować słowo "dedicated". Poznaj różnice znaczeniowe przymiotnika dedykowany w języku specjalistycznym. EFL Angielski z LOIP.

„Dedykowany” w języku ogólnym i specjalistycznym

Dzisiaj chciałabym przypomnieć znaczenie polskiego przymiotnika dedykowany oraz jego angielskie odpowiedniki. Sprawdź, czy stosujesz je poprawnie.

w języku ogólnym

DEDYKOWANY = DEDICATED

W słownikach języka polskiego znajdziemy taką oto definicję:
dedykować –  symbolicznie ofiarowywać komuś swoje dzieło lub osiągnięcie jako wyraz miłości, szacunku lub wdzięczności.

Tomik wierszy dedykowany jej bratu
Koncert dedykowany babciom i dziadkom

Angielskim odpowiednikiem wyżej omawianego czasownika jest dedicate (to say at the beginning of a book or film, or before a piece of music, that it has been written, made, or performed for someone that you love or respect).

The volume of poems dedicated to her brother
The concert dedicated to grandmothers and grandparents

w języku specjalistycznym

Przymiotnik dedykowany jest popularnym terminem w środowisku programistycznym. Specjaliści mówią o dedykowanych serwerach, łączach, systemach, a nawet aplikacjach.  W znaczeniu informatycznym polski przymiotnik  dedykowany ma dwa różne odpowiedniki.

DEDYKOWANY = DEDICATED

Dedykowany (serwer, komputer itp.) oznacza przydzielony, przypisany, przeznaczony dla konkretnego odbiorcy lub w konkretnym celu. Tutaj angielskim odpowiednikiem jest dedicated (exclusively allocated to or intended for a particular purpose).

dedicated server
dedicated computer

DEDYKOWANY = CUSTOM (Am.E.) / BESPOKE (Br.E.)

Dedykowany (system, program itp.) oznacza tworzony na zamówienie i dopasowany do indywidualnych potrzeb. Tutaj angielskim odpowiednikiem jest przymiotnik custom (Am.E.) / bespoke (Br.E.) (custom products or services are specially designed and made for a particular person).

custom software / bespoke software
custom application / bespoke application

Oto kilka synonimów przymiotnika custom / bespoke:

tailor-made (wykonany na miarę),
custom-made (wykonany na zamówienie)
customised (dostosowany do potrzeb klienta)

Zdenerwowany: nervous czy angry? Poznaj różnice i upewnij się, że stosujesz te przymiotniki poprawnie.