Angielski na wesoło z LOIP

Zabawna historyjka 44

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o konstrukcji be going to i jej potocznym zamienniku be gonna.

SŁOWNICTWO

GORILLA – goryl
DIE (of something) – umrzeć (z powodu czegoś)
OLD AGE – starość
RIGHT BEFORE – tuż przed
OPEN – otwierać się
OWNER – właściciel
ASK – poprosić
WORKER – pracownik
WEAR – nosić (ubranie)
COSTUME – kostium
FOR – za
A DAY – na dzień
UNTIL – dopóki
CAN AFFORD something – móc sobie na coś pozwolić
QUICKLY – szybko
BECOME – stać się, zostać
POPULAR – popularny
CRAZE – szał
POUND – walić (mocno uderzać)
CHEST – klatka piersiowa
RUN – biegać
CHANT – skandować
GET – dostawać
ATTENTION – zainteresowanie, uwaga
DECIDE – postanowić
GRAB – chwytać
VINE – pnącze
SWING – bujać się
SIDE – strona
THE OTHER – druga
HIGHER – wyżej
OUT – na zewnątrz
THEN – wtedy
ALL OF A SUDDEN – nagle
BREAK – przerwać się, zerwać się
LAND – lądować
LION – lew
CAGE – klatka
NEXT DOOR – obok, po sąsiedzku
SCREAM – krzyczeć
HELP – pomoc
SUDDENLY – nagle
POUNCE (on something) – rzucić się na coś
WHISPER – szeptać
EAR – ucho
SHUT UP – zamknąć się
BOTH – oboje, obydwaj
GET FIRED – zostać zwolnionym, zostać wylanym

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 1 m 23 s)

GRAMATYKA

Oto fragment dzisiejszej anegdotki:
You are going to get us both fired.
(Przez ciebie nas wyleją).

Dzisiaj chciałabym, abyśmy powtórzyli sobie konstrukcję be going to, która wyraża przyszłość. Mamy tutaj czasownik być (be), który odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdań, np.:

You are going to be late. – zdanie twierdzące
You
aren’t going to be late.
– zdanie przeczące
Are you going to be late?
– zdanie pytające

ZASTOSOWANIE 1

Mówimy o planach, czyli o tym, co zamierzamy zrobić, np.:

He is going to call Ann.
(Zadzwoni do Ani).
Mówiący zamierza zadzwonić do Ani, o czym ona prawdopodobnie nic nie wie.

ZASTOSOWANIE 2

Uwzględniając zaistniałe okoliczności i fakty, mówimy o sytuacji, która z wysokim prawdopodobieństwem nastąpi w bardzo bliskiej przyszłości, np.:

He is going to fall down.
(Spadnie).
Mówiący wnioskuje na podstawie zaistniałego stanu rzeczy – widzi problemy z utrzymaniem równowagi.
Look! It’s going to rain.
(Spójrz! Będzie padać).

Mówiący wskazuje na uwarunkowania pogodowe – widzi ciemne chmury.
You are going to get us both fired.
(Przez ciebie nas wyleją).
Nasz lew wnioskuje, że zachowanie goryla pozbawi ich obu zajmowanych stanowisk.

BE GOING TO = BE GONNA

W języku nieformalnym często słyszymy formę be gonna. Zwróćmy uwagę, na różnicę między tymi konstrukcjami:

It is going to be easy.
It
is gonna be easy.
(To będzie łatwe).

Widzimy, że be gonna nie ma „to„.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.