Amerykański i brytyjski to dwie główne odmiany języka angielskiego. Różnice między odmianami zauważymy w pisowni, wymowie, gramatyce jak i leksyce. Poznaj różnice w pisowni kilku najpopularniejszych słów. EFL Angielski z LOIP.

Różnice między pisownią amerykańską i brytyjską

Amerykański i brytyjski to dwie główne odmiany języka angielskiego. Różnice między nimi zauważymy w pisowni, wymowie, gramatyce, jak i leksyce. Dzisiaj chciałabym przypomnieć różnice w pisowni kilku najpopularniejszych słów. Warto sprawdzić, która odmiana jest nam bliższa, aby konsekwentnie trzymać się tej ulubionej. Co więcej, wiedza tu zdobyta uświadomi nam, że dopuszczalne są różne warianty zapisu niektórych słów.
W przedstawionych poniżej przykładach obowiązuje dana pisownia, aczkolwiek nie ma zasady, która narzuca zapis wszystkich wyrazów według podanego schematu.

1. końcówka -ize / -yze w Am.E., ale -ise /-yse w Br.E.

organize (Am.E) – organise (Br.E.)
realize (Am.E) – realise (Br.E.)
dramatize (Am.E) – dramatise (Br.E)
analyze (Am.E.) – analyse (Br.E.)

2. końcówka -er w Am.E., ale -re w Br.E.

center (Am.E.) – centre (Br.E.)
liter (Am.E.) – litre (Br.E.)
meter (Am.E.) – metre (Br.E.)
theater (Am.E.) – theatre (Br.E.)

3. końcówka -se w Am.E., ale -ce w Br.E.

defense (Am.E.) – defence (Br.E.)
offense (Am.E.) – offence (Br.E.)
license (Am.E.) – licence (Br.E.)

4. brak podwojonej spółgłoski przed -ed w Am.E., ale podwojona spółgłoska przed -ed w Br.E.

labeled (Am.E.) – labelled (Br.E.)
traveled (Am.E.) – travelled (Br.E.)
signaled (Am.E.) – signalled (Br.E.)

5. nieregularna forma przeszła czasownika w Am.E., ale regularna forma przeszła czasownika w Br.E.

quit – quit – quit (Am.E) – quit – quitted – quitted (Br.E.)
fit – fit – fit (Am.E.) – fit – fitted – fitted (Br.E.)

6. regularna forma przeszła czasownika w Am.E., ale nieregularna forma przeszła czasownika w Br.E.

learned (Am.E.) – learnt (Br.E.)
dreamed (Am.E.) – dreamt (Br.E.)
burned (Am.E.) – burnt (Br.E.)
spelled (Am.E.)  – spelt (Br.E.)
spilled (Am.E.) – spilt (Br.E.)
smelled (Am.E.) – smelt (Br.E.)

7. dodatkowe 'u’ w Br.E. w zbitce -our

color (Am.E.) – colour (Br.E.)
humor (Am.E.) – humour (Br.E.)
neighbor (Am.E.) – neighbour (Br.E.)

8. przykłady bez kategorii

mom (Am.E.) – mum (Br.E.)
gray (Am.E.) – grey (Br.E.)
disk (Am.E.) – disc (Br.E.)
tire (Am.E.) – tyre (Br.E.)
pajamas (Am.E.) – pyjamas (Br.E.)
program (Am.E.) – programme (Br.E.)

PODSUMOWANIE

Amerykański i brytyjski to dwie główne odmiany języka angielskiego. Różnice między odmianami zauważymy w pisowni, wymowie, gramatyce, jak i leksyce. Poznaj różnice w pisowni kilku najpopularniejszych słów. EFL Angielski z LOIP.

 

Amerykański i brytyjski to dwie główne odmiany języka angielskiego. Różnice między odmianami zauważymy w pisowni, wymowie, gramatyce, jak i leksyce. Poznaj różnice w pisowni kilku najpopularniejszych słów. EFL Angielski z LOIP. #2

Powyższa lista nie jest pełna. Mamy tutaj zaledwie te najbardziej powszechne.
Materiał do tego artykułu zaczerpnięty został po części z Practical English Usage, M. Swan

Poznaj różnice między amerykańskim a brytyjskim odnośnie rzeczowników zbiorowych