Lista czasowników łączących się z rzeczownikiem odsłownym (gerund) LOIP angielski online

Infinitive czy gerund? cz.2 Czasowniki i zwroty występujące z rzeczownikiem odczasownikowym

W języku angielskim czasowniki łączą się w konkretne układy. Po niektórych czasownikach mamy „pełny” bezokolicznik (np. I want to talk), po innych „goły” bezokolicznik (np. He lets me smoke), po jeszcze innych gerund, tj. rzeczownik odczasownikowy z końcówką -ing (np. I avoid being late). Dzisiaj przypomnimy sobie czasowniki i zwroty, po których mamy gerund, tj. rzeczownik odczasownikowy (odsłowny) z końcówką -ing.

RZECZOWNIK ODCZASOWNIKOWY

Pytanie, rozmawianie i jedzenie to przykłady polskich rzeczowników odczasownikowych (in. odsłownych). Mamy tutaj końcówkę -anie lub -enie.

W języku angielskim rzeczowniki odczasownikowe, tj. gerund, tworzymy dodając końcówkę -ing. Sprawdź, czy pamiętasz zasady dopisywania tej końcówki do formy podstawowej czasownika. Dokładne omówienie i więcej przykładów znajdziemy w Zabawnej historyjce 39. Poniżej krótkie przypomnienie.

zasady dopisywania końcówki -ing. Loip angielski online.
CZASOWNIKI I ZWROTY WYSTĘPUJĄCE Z RZECZOWNIKIEM ODCZASOWNIKOWYM
 • AVOID (unikać), np.
  He avoids being late. (Unika spóźniania się).
 • CONSIDER (rozważać), np.
  I consider changing my job. (Rozważam zmianę pracy).
 • DELAY (opóźniać, odwlekać), np.
  He delays paying his bills. (Opóźnia płacenie swoich rachunków).
 • DISCUSS (omawiać), np.
  We need to discuss changing the offer. (Musimy omówić zmianę oferty).
 • DREAD (bać się), np.
  He dreads talking to his boss. (Boi się rozmawiać z szefem).
 • ENJOY (czerpać przyjemność z czegoś), np.
  I never enjoyed cycling. (Nigdy nie czerpałem przyjemności z jazdy na rowerze).
 • FINISH (skończyć), np.
  Call me when you’ve finished writing the report. (Zadzwoń do mnie, kiedy skończysz pisać raport).
 • IMAGINE (wyobrażać sobie), np.
  I just can’t imagine doing anything else. (Po prostu nie mogę sobie wyobrazić robienia czegoś innego).
 • MENTION (wspominać, nadmieniać), np.
  My wife mentioned seeing you. (Moja żona wspomniała, że cię widziała).
 • MIND (mieć coś przeciwko), np.
  He doesn’t mind living near the train line. (Nie ma nic przeciwko mieszkaniu w pobliżu linii kolejowej).
 • MISS (tęsknić za), np.
  I miss swimming – I used to swim a lot. (Tęsknię za pływaniem -Dużo pływałem).
 • SUGGEST (sugerować, proponować), np.
  She suggested meeting up after work. (Zaproponowała spotkanie po pracy).
 • FEEL LIKE (mieć ochotę), np.
  He was so rude she felt like slapping his face. (Był tak niegrzeczny, że miała ochotę uderzyć go w twarz).
 • CAN’T STAND (nie móc czegoś znieść), np.
  I can’t stand being cold. (Nie znoszę, kiedy jest mi zimno).

PODSUMOWANIE

Lista czasowników łączących się z rzeczownikiem odsłownym (gerund) LOIP angielski online

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 29 s)

W kolejnym wpisie sprawdzisz, które czasowniki występują z bezokolicznikiem (infinitive).